Hyppää sisältöön

Lahden strategia päivittyy – keskiössä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

Lahden kaupungin päivitetty strategia esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina 7. maaliskuuta.

Lahden kaupungin visiona vuoteen 2030 on: Lahti – Tehty kestäväksi. Suomen johtavan ympäristökaupungin edelläkävijyys tuo asukkaille hyvinvointia ja yrityksille menestystä. Visio asettaa Lahdelle kunnianhimoisen tavoitteen edistää niin ekologista, sosiaalista kuin taloudellista kestävyyttä.

Strategia rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: kestävästi elinvoimainen, kestävästi hyvinvoiva ja kestävästi uudistuva. Kokonaisuuksille asetetaan tavoitteet, joita mitataan valtuustokauden aikana. Strategian toteuttaminen ja sen toteutumisen mittaaminen määritellään talousarviossa ja -suunnitelmassa.

– Päättäjillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että kuntalaisten hyvinvointi, palvelut, työpaikat ja ympäristöasiat ovat tärkeitä. Niitä halutaan edistää yliopiston ja yrityselämän kanssa, toteaa Lahden kaupungin strategia-asiantuntija Olli Toivonen.

Uusi kaupunginvaltuusto alkoi päivittää Lahden kaupunkistrategiaa syksyllä 2021. Strategian päivityksen tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin ja toisaalta terävöittää linjauksia, joilla kaupunki menestyy pidemmällä aikavälillä.

Strategian päivityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota valtuuston kuulemiseen. Valmistelun tukena toimi valtuustoryhmien jäsenistä koottu strategiatoimikunta. Lisäksi asukkaat ovat osallistuneet strategian valmisteluun Monttu auki -suurdialogissa, kumppanuuspöytien työpajoissa ja joulukylässä. Omat työpajat järjestettiin myös elinkeinoelämälle, korkeakoulutoimijoille, konserniyhtiöille ja opiskelijoille.

Strategia on kaupunginvaltuuston käsittelyssä 14.3.

 

Katso esityslista