Hyppää sisältöön

Lahden Tilakeskus lämmittää hiilineutraalisti

Lahden Tilakeskus ja Lahti Energia ovat tehneet sopimuksen Vihreästä lämmöstä. Uusi sopimus vauhdittaa Lahden matkaa kohti hiilineutraaliutta vuonna 2025.

Huhtikuun alusta alkaen kaikki Lahden Tilakeskuksen kaukolämmöllä lämmitettävät kiinteistöt käyttävät Vihreää lämpöä eli hiilidioksidipäästötöntä kaukolämpöä. Vihreä lämpö -palvelun käyttöönotto edesauttaa Lahden kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemistä lämmitysenergian osalta.

− Suurin osa kiinteistöistämme lämmitetään kaukolämmöllä. Hiilidioksidipäästötön lämmitys pienentää merkittävästi Lahden Tilakeskuksen hiilijalanjälkeä. Tilakeskuksella on noin 400 000 m² lämmitettäviä tiloja ja lämmitysenergian vuotuinen kulutus on noin 65 GWh. Tilakantamme lämmitysenergian hiilidioksidipäästöt tulevat pienenemään tänä vuonna noin 3000 tonnia vihreän lämmön käyttöönoton myötä. 3000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vastaa noin 488 autolla ajettua kierrosta maapallon ympäri, kertoo Lahden Tilakeskuksen toimitilajohtaja Jouni Arola.

Lahti Energia Oy:n myymä kaukolämpö on lähes hiilineutraalia, koska lämpö on tuotettu uusiutuvista bio- ja kierrätyspolttoaineista. Vihreä lämpö -lisäpalvelun avulla kaukolämpö on täysin hiilidioksidipäästötöntä. Lämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden alkuperä todennetaan vuosittain.

Energiatehokkuus toiminnan keskiössä

Lahden Tilakeskus on jo aiemmin tehnyt merkittäviä parannuksia rakennustensa hiilijalanjälkeen, ja kiinteistöissä pyritään määräyksiä parempaan energiatehokkuuteen. Tilakeskus on vaikuttanut energiankulutukseen muun muassa uudistamalla rakennuskantaa. Tilakantaa uudistaessa vanhoja runsaasti energiaa kuluttavia kiinteistöjä on korvattu uusilla energiatehokkaammilla rakennuksilla.

Lahden Tilakeskus panostaa olemassa olevan kiinteistökannan energiantehokkuuteen mm. pitkäjänteisellä energiatehokkuussopimustyöllä, ylläpitotoiminnan jatkuvalla kehittämisellä, tuntitasoisella energiaseurannalla, keskitetyllä rakennusautomaatiovalvonnalla sekä uusimpana toimenpiteenä tekoälyyn perustuvalla ilmanvaihdon analytiikalla, joka analysoi kulutustietojen perusteella ilmanvaihdon toimintaa.

Lahden Tilakeskuksen uudisrakennuksissa on yleensä tavoitteena energialuokka A, joka on määräyksiä parempi energiatehokkuus. Esimerkiksi vuonna 2021 valmistuneen Kivimaan monitoimitalon uuden osan energiatehokkuutta mittaava E-luku on määräyksiä pienempi.

Lisätietoja

toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227