Hyppää sisältöön

Lahden uudistettu arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Lahden Apoli 2022 valmistui

Lahden Apoli 2022 -ohjelma on tehty hyvän rakentamisen oppaaksi edistämään rakennetun ympäristön laatua. Ohjelman tavoitteina on vaalia kulttuuriympäristöä ja kehittää Lahtea vireänä ja vihreänä kaupunkina. Se luo puitteet tulevaisuuden Lahden esteettiselle ympäristölle, kaupungille, jossa asukkaat voivat hyvin.
Kuvituskuva Hakatorneista

Apolin tavoitteina on vahvistaa Lahtea houkuttelevana ja elinvoimaisena ympäristökaupunkina sekä menestyvänä muotoilu- ja kulttuuriosaamisen kaupunkina. Lahti on vireä yliopistokaupunki, jossa opiskelijat ja elinkeinoelämä kohtaavat nyt ja tulevaisuudessa.

– Ympäristöpääkaupungin teemat jatkavat elämäänsä Apolissa Lahden strategian mukaisesti: Lahti kasvaa kompaktina vihreänä kaupunkina, kertoo kaupunginarkkitehti Johanna Palomäki.

– Päätavoite on kannustaa rakentamisesta päättäviä tahoja tekemään kunnianhimoisia, laadukkaaseen rakennettuun ympäristöön johtavia ratkaisuja, joissa huomioidaan rakennetun ympäristön parhaat ominaisuudet niin että kaupungin kerroksellisuus kehittyy harmonisesti, kertoo Lahden kaupungin Apoli-työryhmää vetänyt arkkitehti Päivi Airas.

Apolin sisältöön on vaikuttanut myös kasvanut huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja siihen sopeutumiseksi muuttavat tapoja, joilla kehittämme rakennettua ympäristöä.

Lahden kaupungilla kymmenen vuotta käytössä olleen Apolin tavoitteita on saavutettu ja suurin osa toimenpiteistä on toteutettu. Tekemistä kuitenkin riittää ja sen vuoksi oli aika uudistaa Apoli.

Hyvällä arkkitehtuurilla kohti tavoitteita

Apolissa huomioituja uusia kokonaisuuksia ovat kylät ja rakennetut rannat. Maaseudun talonpoikainen ja kartanoiden rakennusperintö on arvokasta. Esimerkiksi Nastolalle ominaiset maalaismaisemat ja raittien näkymät ovat tunnistettavia ja kiinnostavia kulttuuriympäristöjä.

Rakennetun ympäristön kerroksellisuus kertoo menneiden aikojen kestävistä ratkaisuista ja sen omaleimaisuuden vaaliminen tuottaa kestävää tulevaisuutta, kertoo arkkitehti Päivi Airas.

Ohjelmassa listataan erilaisia keinoja Apolin tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä ovat esimerkiksi laadittavat kuvaukset omintakeisten alueiden piirteistä ja tavoitteista niiden huomioimiseksi sekä asukkaille että kaupunkisuunnittelun tueksi, puurakentamisen edistäminen ja kulttuuriympäristön arvojen ja vanhan rakennuskannan vaaliminen. Lisäksi kaupungin pääliikenneväylien ympäristöjä kohennetaan ja kaupungin vihreyttä lisätään.

– Apoli on arkkitehtuuriohjelma, jolla haluamme nostamme arkkitehtuurin arvostusta ja laatua paikallisesti, tiivistää arkkitehti Tuomas Helin.

Ohjelmalla halutaan myös muistuttaa, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Kansalaisilla on oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Lahden uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli 2022 esitellään kutsuvierastilaisuudessa Mustankallion vesitornissa ja etänä verkossa 15.11. klo 17.00–19.15.

 

Lue lisää Apolista