Hyppää sisältöön

Lahden vanhan lasitehtaan piipun mahdollinen purkaminen käsitellään alueen asemakaavoituksen yhteydessä

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta käsittelee tiistaina 7.2. satamassa sijaitsevan entisen lasitehtaan piipun mahdollista purkamista.

Piippu on asemakaavassa suojeltu rakennus. Piipun omistaja on hakenut poikkeamislupaa piipun purkamiseksi. Asemakaavassa suojellun rakennuksen purkaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi hyväksyttävää poikkeamispäätöstä purkamisesta ei voitu tehdä, vaan asia tulee hoitaa kaavoituksen keinoin. Piipun kunto ja sen merkitys alueelle tulee arvioida alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunki on ottanut piipun huomioon vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa.

Entisen lasitehtaan piippu on ollut poissa käytöstä useiden vuosien ajan, mutta sitä on 2000-luvulla korjattu säännöllisesti ja sille on tehty kuntokartoitus. Piipussa ei ole havaittu vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa piipun sortumisen tai kaatumisen. Piippu on verkotettu ja se on suojattu metallirakenteilla, jotta siitä ei aiheudu vaaraa ohikulkijoille.

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta päättää tiistaina oikaisuvaatimuksesta. Oikaisuvaatimus liittyy rakennusvalvonnan tekemään poikkeamispäätökseen piipun purkamisesta sen kuntoon perustuen. Museoviranomainen ja ELY-keskus eivät ole puoltaneet poikkeamislupaa piipun purkamiseksi.

 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan kokouksen 7.2. esityslista