Hyppää sisältöön

Lahden varhaiskasvatus mukaan kestävän ruokajärjestelmän tutkimushankkeeseen

Lahdessa kansalliseen Ruoka-askel -tutkimushankkeeseen osallistuu kaupungin 31 päiväkodista 15. Hankkeeseen osallistuvat Jalkarannan, Kariston, Villa Piiparin, Launeen, Humpulan, Metsäkankaan, Herrasmannin, Lähteen, Riihelän, Tenava-Tonttilan, Rakokiven, Villähteen, Sipuran, Mukkulan ja Kytölän päiväkodit. Perheet saavat päiväkodin kautta kutsukirjeen osallistua mukaan tutkimukseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävän ruokajärjestelmän toimintamalli tukemaan lasten terveellistä ruokavaliota ja vähentämään ruokailuun liittyviä ilmastovaikutuksia varhaiskasvatuksessa. Toimintamalli kehitetään kuntien, ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä lasten ja vanhempien yhteistyönä.

Ruoka-askel -tutkimushanke on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL, Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen Luke ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, jolla on tutkimuslupa Lahden kaupungilta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Akatemia.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku, Viikki Food Design Factory ja Turun yliopisto. Lahden lisäksi kansalliseen Ruoka-askel tutkimushankkeeseen osallistuu kolme Etelä-Pohjanmaan kuntaa, Ilmajoki, Kauhajoki ja Kauhava sekä näiden kuntien ruokapalvelut.

Hanke toteuttaa varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta ja varhaiskasvatussuunnitelmaa

Hanke toteutetaan osana varhaiskasvatuksen normaalia toimintaa ja se tukee varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista. Kokeilujakso alkaa helmikuussa 2022 ja kestää vuoden loppuun.

Kokeilujakson ajaksi tutkimuksessa mukana olevat päiväkodit jaetaan kokeilu- ja vertailupäiväkoteihin. Kokeilupäiväkodeissa on kokeilujakson aikana käytössä uusi ruokalista, jonka ympäristöjalanjälki on tavanomaiseen ruokalistaan verrattuna pienempi. Uusi ruokalista pyrkii noudattamaan paremmin Valtion ravitsemusneuvottelukunnan asettamaa varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta.

Vertailupäiväkodeissa on käytössä tavanomainen ruokalista koko kokeilujakson ajan. Uusi toimintamalli voidaan ottaa vertailupäiväkodeissa käyttöön kokeiluvaiheen jälkeen.

Kestävyyttä, ruokailoa ja tutustumista terveellisiin ja ympäristöystävällisiin ruokiin

Uudella ruokalistalla lisätään palkokasvien ja muiden kasvisten sekä kestävien kalalajien tarjontaa päiväkotien ruokailuissa. Myös hedelmien ja marjojen käyttöä pyritään lisäämään. Lihaa ja maitoa ei poisteta ruokalistalta, vaan niiden määrät tarkistetaan vastaamaan varhaiskasvatuksen ruokailusuositusta.

Lisäksi sovelletaan lapsia osallistavia ja innostavia ruokakasvatusmenetelmiä, joiden tavoitteena on lisätä ruokailoa ja tutustuttaa lapsia terveellisiin ja ympäristöystävällisiin ruokiin kaikkia aisteja hyödyntäen.

Hankkeessa vähennetään myös ruokahävikkiä sekä arvioidaan ruokavaliomuutoksen ilmastovaikutuksia, talousvaikutuksia sekä vaikutuksia lasten ruoankäyttöön ja ravitsemukseen. Hankkeen alkuvaiheessa päiväkotien ruokalistoja ja reseptejä kehitetään, ja lapset pääsevät tutustumaan uusiin ruokiin ja kertomaan niistä mielipiteensä. Ruokalistamuutosten käytäntöön viennin toteuttaa Lahden kaupungin päiväkotiruokailuista vastaava Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy.

Perheet saavat päiväkodin kautta kutsukirjeen osallistua tutkimukseen

Lahdessa tutkimukseen osallistuu 15 kaupungin päiväkotia yhteensä 31:stä. Hankkeeseen osallistuvat Jalkarannan, Kariston, Villa Piiparin, Launeen, Humpulan, Metsäkankaan, Herrasmannin, Lähteen, Riihelän, Tenava-Tonttilan, Rakokiven, Villähteen, Sipuran, Mukkulan ja Kytölän päiväkodit.

Tarkempiin mittauksiin, jotka liittyvät muun muassa lasten ruoankäyttöön ja ravitsemustilaan kutsutaan perheet, joissa on 3–5-vuotiaita lapsia. Tavoitteena on saada mukaan mittauksiin yhteensä 400 perhettä kaikki kunnat yhteenlaskettuna.

Perheet saavat lähiaikoina päiväkodin kautta kutsukirjeen mukaan tutkimukseen. Sekä kokeilu- että vertailuryhmään osallistuminen tuottaa arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan edistää lasten terveyttä ja vähentää ruokajärjestelmän ympäristökuormitusta.

Kun terveyttä edistävä ja samalla myös ympäristön kannalta kestävä elämäntapa opitaan jo lapsuudessa, sitä on helpompi ylläpitää myöhemmissä ikävaiheissa. Aikuiset kunnissa, ruokapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja kodeissa ottavat ne viisaat askeleet, joilla lasten kestävä tulevaisuus turvataan. Hankkeeseen osallistuessaan Lahti on ilmastoystävällisen ja terveellisen ruoan tarjonnan ja ruokakasvatuksen edelläkävijä.

Lisätietoja

Ruoka-askel -hanke
Suvi Virtanen, tutkijalääkäri, tutkimusprofessori, THL, p. 029 524 8729 tai 050 327 9696, suvi.virtanen@thl.fi
Maijaliisa Erkkola, ravitsemustieteen dosentti, yliopistonlehtori, HY, p. 050 4160 389 tai 045 6715 455, maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Lahden kaupunki
sivistyspalvelut, varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, p. 050 559 7901

Päijät-Hämeen ateriapalvelut
toimitusjohtaja Tuulia Pelli, p. 050 398 5945

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/ruoka-askel