Hyppää sisältöön

Lahden viheralueohjelmaa päivitetään – kommentoi tavoitteita 16.4. mennessä

Lahden viheralueohjelmaa päivitetään. Ohjelma koskee muun muassa kaupungin puistoja, metsiä ja suojelualueita, rakennettuja viheralueita sekä vesistöjä. Viheralueohjelmalla asetetaan tavoitteita viheralueiden suunnitteluun, kunnossapitoon ja käyttöön tulevaisuudessa.

Lahden nykyinen viheralueohjelma on laadittu vuosille 2013-2025, jonka jälkeen Lahden viheralueiden määrä on kasvanut kuntaliitoksen myötä huomattavasti. Myös viheralalla tapahtuneet kunnossapitoluokitukset ovat muuttuneet ja ne on nyt tarve päivittää vastaamaan nykyisiä käytäntöjä.

Päivitettävässä viheralueohjelmassa huomioidaan kaupungin ympäristötavoitteet ja hyödynnetään uutta tietoa, jota on saatu käyttöön liittyen esimerkiksi hiilensidontaan, kiertotalouteen sekä luonnon monimuotoisuusarvojen ja lahopuun määrän merkitykseen. Luonnon terveysvaikutusten merkitys sekä lähivihreän määrä, saavutettavuus ja laatu ovat teemoja, jotka huomioidaan tavoitteissa ja toimenpide-ehdotuksissa.

Viheralueohjelmaa tehdään kaupungin omana työnä vuoden 2023 aikana ja se tulee hyväksymiskäsittelyyn arviolta alkuvuodesta 2024.

Kommentoi tavoitteita verkkokyselyssä 16.4. mennessä

Kommentoi päivitettävän viheralueohjelman tavoitteita ja vaikuta! Kyselyssä pääset kommentoimaan ja arvioimaan tavoitteita.

Kysely on auki 24.3.-16.4.2023. Vastaaminen on nimetöntä.

Tekninen tuki vastaamiseen: vuorovaikutussuunnittelija Pauliina Kivineva, pauliina.kivineva@lahti.fi, 044 483 1510

Kommentoi viheralueohjelman tavoitteita 16.4. mennessä (Webropol)

Lisätietoja