Hyppää sisältöön

Lahden yläkoululaiset ja lukiolaiset palaavat lähiopetukseen vapun jälkeen

Maanantaina 26.4. kokoontuneen koronayhteistyöryhmän suosituksen mukaan Lahden yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen sekä normaaliin läsnä- ja poissaolokäytänteisiin maanantaista 3. toukokuuta.

Koulujen toiminnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. Koulutyössä huomioidaan tarkasti muun muassa hygieniasuositukset, turvavälit, ryhmäkoot, ruokailun, kuljetusten ja siivouksen järjestäminen sekä tarpeettomien kontaktien välttäminen. Toukokuun koulupäivänä voidaan kevätsäiden mahdollistaessa opiskella toiminnallisesti myös ulkona.

Maskin käyttösuositus koskee alakoulun 6.-luokkalaisia, kaikkia yläkoululaisia sekä ylä- ja alakoululaisia opettavaa ja avustavaa henkilökuntaa sekä lukioissa kaikkia.

Peruskouluissa toimitaan lisäksi perusopetuksen toimintaohjeiden mukaan, jotta kouluun on turvallista tulla töihin ja oppimaan.
– Nyt on vielä tärkeää käydä läpi kaikki käytännön asiat koulujen ja henkilöstön kanssa, Kilponen kertoo.

Tärkeää päästä koulukavereita tapaamaan

Lahden perusopetuspalveluista vastuualuejohtaja Lassi Kilponen toteaa, että oppilaiden hyvinvoinnin kannalta lähiopetukseen siirtyminen toukokuuksi on ensiarvoisen tärkeää.
– Yläkoululaiset pääsevät tapaamaan koulukavereitaan ja loppukeväänä kouluissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja opinnoissa edistymiseen.

Opiskeluhuollon asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä niin peruskoulujen kuin lukioiden opetushenkilöstön kanssa.  Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden ja opiskelijoiden käytettävissä joko etäyhteyksin tai kasvokkain sopimuksen mukaan.

Käytännön opetusjärjestelyjen suunnittelua ja valmistelevia toimenpiteitä jatketaan tämän viikon aikana. Lähiopiskeluun palataan oman luku- ja työjärjestyksen mukaisesti maanantaina. Tämän viikon loppuun mennessä huoltajille, oppilaille, opiskelijoille tiedotetaan lähiopiskeluun palaamiseen liittyvistä asioista lisää.

Yläkoululaiset ovat olleet lähi- ja etäopiskelun vuorottelumallissa huhtikuun alusta, kukin ikäluokka viikon kerrallaan lähikoulussa, sitä ennen maaliskuussa etäopetuksessa. Lähiopetuksena on kevään ajan jatkunut erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan sekä joustavan perusopetuksen oppilaiden sekä koko alakoulun opetus.

Lahden lukiokoulutus on ollut niin ikään ykkös- ja kakkosvuosikurssilaisten etä- ja lähiopetuksen vuorotteluna pääsiäisestä ja sitä ennen etäopetuksessa tammikuun lopusta.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
perusopetuspalvelut, vastuualuejohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328 ja
opetuksen palvelupäällikkö, Johanna Saastamoinen, 044 4163159
lukiokoulutuspalvelut, lukiojohtaja Heikki Turunen, 044 716 1330