Hyppää sisältöön

Lahden ympäristöpääkaupunkivuodella pitkälle ulottuvaa vaikuttavuutta

Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi 2021 on vahvistanut Lahden asemaa kansainvälisenä ympäristöasioiden edelläkävijäkaupunkina, tiivistänyt yhteistyötä alueella, kirittänyt ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vaikuttanut myönteisesti kaupungin maineeseen. Lopulliset vaikutukset nähdään vasta vuosien päästä.

Ympäristöpääkaupunkivuosi rakennettiin laajassa yhteistyössä yli kuntarajojen koko Suomen yhteisenä asiana. Teemavuoden toteutuksessa oli mukana 300 yhteistyökumppania ja 30 virallista yrityskumppania, jotka osallistuivat vuoteen omilla teoillaan ja toiminnallaan.

Vuosi täynnä paikallisia ja kansainvälisiä tapahtumia

Ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumatarjonta sisälsi niin paikallisia kaupunkiosatapahtumia kuin myös isoja kansainvälisiä konferensseja. Vuoden päätapahtumat keräsivät 64 318 osallistujaa yli 40 eri maasta. Kumppanitapahtumat puolestaan keräsivät yhteensä 260 000 osallistujaa.

Tapahtumia järjestettiin sekä Lahdessa että koronapandemian takia runsaasti myös virtuaalisesti ja hybridinä. Lahti olikin vuoden 2021 valtakunnallisissa kongressitilastoissa toisena heti Helsingin jälkeen. Seudun tiedekongresseihin osallistui ennätykselliset 6 780 kansainvälistä kongressivierasta.

Rahoitusta projekteille, ympäristöinnovaatioille ja tapahtumille

Ympäristöpääkaupunki mahdollisti projektien, ympäristöinnovaatioiden ja tapahtumien toteuttamisen Päijät-Hämeessä. Projektirahoitusta myönnettiin 86 projektille ja tapahtumalle yhteensä 1,17 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin hankkeisiin, jotka esimerkiksi edistivät luonnon- ja vesistöjen suojelua, lisäsivät materiaalien ja raaka-aineiden uusiokäyttöä sekä vahvistivat kaupunkilaisten valmiuksia elää hiilineutraalia elämää.

Maailmanlaajuista medianäkyvyyttä

Lahti sai ympäristöpääkaupunkiprojektin aikana medianäkyvyyttä lähes kaikilla mantereilla ja kaikkiaan 56 eri maassa. Ympäristöpääkaupunki Lahdesta julkaistiin 2 237 artikkelia eri medioissa ja medianäkyvyyden potentiaalinen tavoittavuus ylsi 4,5 miljardiin. Uutisoinnin laskennallinen mainosarvo on yhteensä 42 miljoonaa euroa.

Suomen jälkeen seuraavaksi eniten medianäkyvyyttä projekti sai Yhdysvalloissa. Suuressa roolissa sekä perinteisessä että sosiaalisen median ansaitussa näkyvyydessä oli ympäristöpääkaupungin toteuttamat viestintäteot, kuten kaupunkisukset, Pelicans-pelipaidat, Viita-metsätyöpisteet ja Wasted Potential -kierrätysolutsarja. Sosiaalisen median osumia projekti keräsi yli 20 000.

Vuosi siivitti Lahden myönteistä mainetta

Lähes kaikki asukastutkimuksen vastaajat (97 %) olivat myös tietoisia Lahden toimimisesta ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021. Heistä 79 % seurasi ympäristöpääkaupunkivuotta vähintään jonkin verran. Suuri osa kaupunkilaisista kuuli vuodesta mediasta.

Kyselyjen mukaan 72 % lahtelaisista koki ympäristöpääkaupunkiprojektin merkittävänä tai erittäin merkittävänä. Teemavuosi myös vaikutti mielikuviin, sillä 55 % vastaajista sekä Lahdessa että muualla Suomessa näki sen vaikuttaneen positiivisesti vaikuttaneen kaupungin maineeseen.

Lasten ja nuorten osallisuus merkittävässä roolissa

Teemavuoden suunnittelussa korostui lasten ja nuorten osallisuus. Vuoden aikana kehitetiin Erätauko-menetelmään perustuvaa Skididialogia sekä perustettiin nuorten ympäristöteemainen harrasteryhmä ja nuorisopalvelujen luonto- ja ympäristötiimi. Lisäksi toteutettiin ympäristöpajakiertue alueen alakouluihin ja tuettiin lukuisia lasten ja nuorten projekteja.

Asukasosallisuutta vahvistettiin dialogisuuden avulla. Lahden historian suurimmassa ja kaikille avoimessa dialogitilaisuudessa Monttu auki keskusteltiin ympäristöpääkaupungin tulevaisuudesta. Aineistoa hyödynnettiin myös kaupungin strategiatyössä. Lahden uuden strategian ytimessä on ympäristöpääkaupungin viestinnässä käytetty kiteytys ”Lahti – tehty kestäväksi”.

Ympäristötyön jatkuvuus taataan vaikuttavuushankkeilla

Euroopan komission myöntämä nimitys on kunnianosoitus Lahden pitkäjänteiselle ympäristötyölle. Kunnianhimoisen työn jatkuvuus on varmistettu ympäristöpääkaupunkivuoden aikana valmisteluilla neljällä vaikuttavuushankkeella, jotka ovat:

  • Hiilineutraalin rakentamisen keskus
  • Luontoaskel terveyteen -ohjelma
  • Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri
  • Kestävää osallisuutta Lahdessa –hanke nuorille

Hankkeet tukevat elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja koulutustoimijoiden laaja-alaisen yhteistyön jatkamista. Lahdesta tulee hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2025, ensimmäisenä suurena suomalaiskaupunkina. Vaikuttavuushankkeet ja ympäristöpääkaupunkivuoden toimet vauhdittavat tavoitteen toteutumista.

YK:n kestävän kehityksen mittareihin pohjautuva vaikutustenarviointi

Ympäristöpääkaupunkiprojekti tavoitteena oli synnyttää teemavuotta pidemmälle ulottuvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Projektista tehtiin ulkopuolinen vaikutusten arviointi, jonka toteutti suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY Finland Oy. Arvioinnissa hyödynnettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sosiaalisten, taloudellisten ja viestinnällisten hyötyjen arvioinnissa. Lahti on ensimmäinen ympäristöpääkaupunki, joka käyttää näitä maailmanlaajuisia tavoitteita raportoinnissaan.

Ympäristöpääkaupungin raportit (EU-raportti, vaikutustenarviointi ja media-analyysi) esitellään ja viedään tiedoksi Lahden kaupunginhallitukselle 4.4.2022. EU-raportti on ladattavissa GreenLahti-sivustolla.

Aihealueet