Hyppää sisältöön

Lahden Ympäristöpalkinto 2024 kolmelle Geopark-päiväkodille ja kunniamaininta FC Lahdelle

Päiväkodit Kanerva, Pääskynpesä ja Kilpiäinen saivat tämän vuoden Ympäristöpalkinnon. Palkitut päiväkodit ovat sitoutuneet vahvasti lasten luontosuhteen ja kestävyyskasvatuksen edistämiseen päiväkodin arjessa. Päiväkodit ovat saavuttaneet Salpausselkä Geopark -päiväkodin tunnuksen ensimmäisinä Lahdessa.

Jotta päiväkoti saa Geopark-tunnuksen, pitää sen täyttää seuraavat kriteerit:

  • Toimipisteen henkilöstö koulutetaan tuntemaan perustiedot UNESCO Global Geoparkista ja ulkopedagogiikasta.
  • Salpausselkä Geopark -teema näkyy toimipisteen varhaiskasvatussuunnitelmassa tai toimintasuunnitelmassa.
  • YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat toimipisteessä esillä ja niitä toteutetaan toiminnassa.
  • Joka vuosi toimipisteessä valitaan yksi YK:n Agenda 2030 -tavoitteista, jota käsitellään kehitysprojektissa.
  • Toimipisteessä jokainen lapsi pääsee vähintään kerran viikossa lähiluontoon. Henkilöstö sitoutuu lisäämään lähiluonnon käyttämistä keskeisenä oppimisympäristönä.
  • Lähiluontokartoitus tehdään kerran vuodessa ja toimipisteessä pidetään esillä karttaa, jossa on kirjattuna yhteisesti käytetty nimistö lähiympäristön geokohteille.
  • Toimipisteen kasvatushenkilöstö osallistuu Salpausselkä Geopark -verkostotapaamisiin säännöllisesti. Tapaamisia järjestetään 1–2 kertaa vuodessa.

Kunniamaininta 2024: FC Lahti

Kunniamaininta myönnettiin kiitoksena merkittävästä työstä seuran toiminnan kestävyyden edistämisessä mm. tekemällä oman kestävyysohjelman ja tukemalla esimerkillisesti kestävää liikkumista.

FC Lahti on julkaissut oman vastuullisuusohjelmansa, jossa myös ympäristöasiat ovat hienosti esillä. Vastuullisuusohjelma ohjaa FC Lahden toimintaa ja tavoitteita. FC Lahti on tehnyt yhteistyössä pelaajien ja markkinointitiimin kanssa Climate Campaigners -ilmastosovelluksen markkinointiin ja arjen ilmastotekoihin kannustavan videon: FCLahtiTV: Pallo on meillä – FC Lahti siirtyy Ekomoodiin (youtube.com).

FC Lahti tarjoaa työsuhde-etuna kaupunkipyörä Mankelit ja oli tänä keväänä aktiivisesti mukana Pyöräilyviikolla. FC Lahti on myös Lahden kaupungin ilmastokumppani. Ilmastokumppaniksi ryhtyvä organisaatio laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Lahden Ympäristöpalkinto

Ympäristöpalkinnot ja kunniamaininta jaettiin Ympäristökylässä Maailman ympäristöpäivänä 5.6. ja ne jakoi ympäristöjohtaja Elina Ojala ja vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin. Paikalla kylässä oli jokaisesta palkitusta päiväkodista edustusta ja tilaisuudessa saatiin kuulla lasten lauluesitys sekä pieni haastattelu.

Palkintoa on jaettu Lahdessa vuodesta 2000 lähtien. Palkinnon saajaa voi kuka tahansa ehdottaa ja palkittavat tahot valitsee kaupungin ympäristöasiantuntijoista koostuva raati. Varsinaisen ympäristöpalkinnon lisäksi voidaan myöntää myös kunniamainintoja.

Lahden kaupunki haluaa nostaa esiin ja julkisesti kiittää poikkeuksellisen hienoista ympäristöteoista asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä kerran vuodessa jaettavalla ympäristöpalkinnolla. Ympäristöpalkinto myönnetään pienestä tai suuresta, merkittävästä ympäristöteosta tai pitkäjänteisestä työstä ympäristöasioiden eteen.