Hyppää sisältöön

Lahdessa asutaan väljästi kerrostalossa

Tilastokeskuksen asuntoja ja asuinoloja 2019 käsittelevän tilaston mukaan Lahdessa asutaan väljästi ja useimmin kerrostalossa. Lahdessa on 66,1 % eli suhteessa neljänneksi eniten kerrostaloasuntoja verrattuna 12 suurimpaan kaupunkiin (koko maa 46,2 %).

Asuntokuntien määrä kasvanut

Asuntokuntia Lahdessa vuonna 2019 oli 64 447 kappaletta, 571 edellisvuotta enemmän (+ 1,8 %). Ahtaasti asuvia näistä oli 4 076 asuntokuntaa. Eniten kerrostaloasumista suurista kaupungeista on Helsingissä, 85,7 %. Suurista kaupungeista vain Helsingissä (5,8 %) on rivitaloja pienempi osuus asunnoista kuin Lahdessa (8,2 %).

Omistusasuntojen osuus väheni 

Vuoden 2019 lopussa Lahden asuntokunnista 54,9 % asui omistusasunnossa, 40,9 % vuokra-asunnossa ja 2,7 % asumisoikeusasunnossa. Koko maassa omistusasuntojen osuus oli 62,6 % asuntokunnista ja vuokra-asuntojen osuus 33,7 %.

Omistusasuntojen osuus väheni sekä Lahdessa (2018: 55,4 %) että koko maassa (2018: 63,1 %). Suurista kaupungeista omistusasumisen osuus oli suurin Kouvolassa (70,0 %) ja Porissa (64,8 %), pienin Helsingissä, Turussa ja Tampereella, selvästi alle puolet kaikista asuntokunnista.

Vähintään neljän hengen asuntojen osuus laskenut alle 10%

Lahdessa ensimmäistä kertaa vähintään neljän hengen asuntojen osuus on laskenut alle kymmeneen prosenttiin (9,9 %). Yhden hengen asuntokuntia oli 50,8 %, kahden hengen 30,6 % ja kolmen hengen asuntokuntia oli 8,7 % kaikista asuntokunnista.

 Yksinasuvien yli 75-vuotiaiden osuus noussut

Lahden ikääntyvä väestönrakenne tulee esille asuntokuntien rakenteessa. Yksinasuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista asuntokunnista Lahdessa oli 9,4 %. Koko maassa vastaava luku oli 8,3 %. Yli 75-vuotiaiden asuntokuntien kokonaislukumäärä oli 9 690 kappaletta. Näistä 6 032 oli yksinasuvia yli 75-vuotiaita.

 

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot sekä Asunnot, rakennukset ja kesämökit -tilastot.

Aihealueet