Hyppää sisältöön

Lahdessa havaittu poikkeuksellisen paljon rottia

Rotista on tullut tänä keväänä ja kesänä poikkeuksellisen paljon ilmoituksia Lahden ympäristöterveyteen. Ilmoituksia on tullut isännöitsijöiltä, asukkailta sekä kaupungin työntekijöiltä.

Lahden ympäristöterveyteen saapuneissa ilmoituksissa rottahavaintoja on tehty asuntojen pihoilla tai jätekatosten läheisyydessä. Rottia on nähty myös puistoalueilla. Rottailmoituksia on tullut mm. Ankkurin, Kariston ja Keski-Lahden alueelta.

Rotat voivat levittää tarttuvia tauteja ja aiheuttaa huomattavaa vahinkoa jyrsimällä rakenteita, kaapeleita, laitteita ja pakkauksia. Rotat voivat jyrsiä pehmeitä metalleja, puuta, muovia ja jopa betonia sekä saastuttaa elintarvikkeita ja pintoja ulosteillaan. Rotat lisääntyvät erittäin nopeasti ja iso jyrsijäpopulaatio aiheuttaa suuria haittoja elinympäristössään.

Rottahavainnoista ilmoitettava kiinteistönomistajalle tai alueen haltijalle

Haittaeläinhavainnoista tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti taloyhtiön isännöitsijälle osakeyhtiöasunnoissa. Omakotitaloissa torjunnasta vastaa kiinteistönomistaja tai alueen haltija. Mikäli rottia havaitaan omakotitaloalueella, on suositeltavaa, että torjuntatoimenpiteisiin osallistuu myös naapurikiinteistöt.

Torjuntatoimet onnistuvat paremmin ja ovat halvempia toteuttaa, kun ne aloitetaan mahdollisimman nopeasti haittaeläinhavaintojen ilmaannuttua. Rottien torjunta onnistuu parhaiten ammattilaistuholaistorjuntaan erikoistuneiden yritysten toteuttamana. Käynnissä olevan myrkytyksen aikana kuolleita rottia voi löytyä ulko- ja piha-alueilta.

Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä estetään rottapopulaation muodostuminen

Jätehuollolla on oleellinen merkitys rotille. Avonaiset, ylitäytetyt ja rikkinäiset jäteastiat sekä epäsiistit pihat ja jätekatokset houkuttelevat rottia. Rotat ovat kaikkiruokaisia, joten niille kelpaa mm. jyvät, omenat, liha ja ruoan tähteet. Huonosti hoidetut jätehuoltokatokset, kompostorit ja biojäteastiat ovat rotille otollisia ravinnonlähteitä. Puutteellisesta jätehuollosta kannattaa ilmoittaa viipymättä kiinteistöä hoitavalle taholle.

Väärin toteutettu lintujen ruokinta houkuttelee myös rottia. Lintuja ei tarvitse ruokkia kesällä ollenkaan, ne löytävät ravintonsa luonnosta. Talvinen lintujen ruokinta tulisi kohdistaa pikkulintuihin. Ruokinta-automaatin tai lintulaudan puhtaanapito on tärkeää. Maahan ruokkimista tulee välttää, maasta tulevat syömään myös hiiret, rotat, kesykyyhkyt ja varislinnut. Mikäli ne saavat helposti ja säännöllisesti ravintoa, ne alkavat pesimään ravintolähteen lähellä.

Rotat suosivat pesäpaikkoina pehmeitä ja kosteita maa-alueita, koska niiden on tällöin helppo kaivaa maanalaisia käytäviä. Käytävien suuaukot näkyvät maanpinnalla koloina. Rotat suosivat myös romu- ja lehtikasoja, koska ne antavat hyvää suojaa ja piilopaikkoja rottapoikueille. Rotat voivat pyrkiä asuntoihin mm. viemäriverkoston kautta.

Lisätietoja:

ympäristöterveyden päivystysnumero arkisin klo 9.00 – 11.30, p. 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi