Hyppää sisältöön

Lahdessa ilmanlaatu on pääosin hyvää tai tyydyttävää 

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta saa tiedoksi asiantuntijaraportit ilmanlaadusta Lahden seudulla viime vuonna ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet omakotitaloalueella vuonna 2020 ja alkuvuonna 2021. 

Energiantuotanto ja liikenne ovat merkittävimmät ulkoilman epäpuhtauksien lähteet Lahden seudulla. Näiden lisäksi puun polttaminen lämmitykseen omakotialueilla vaikuttaa ilmanlaatuun.

Pääosin ilmanlaatu on alueella hyvää tai tyydyttävää, mutta tietyissä sääolosuhteissa ilmanlaatu voi heiketä terveyttä haittaavalle tasolle.

Keväällä pölypitoisuudet olivat korkeita, kun talven aikana jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly nousivat ilmaan. Hengitettäville hiukkasille annettu vuorokausiohjearvo ylittyi helmi- ja maaliskuussa. Pienhiukkaspitoisuudet pysyivät koko vuoden alle tavoite- tai raja-arvojen.

Ulkoilmanlaatua tutkitaan Lahdessa ja Hollolassa kuntien ja alueen ilmapäästöjä aiheuttavien yritysten kanssa yhdessä. Lahden rakennus- ja ympäristövalvonta mittasi ilmanlaatua kuudella mittausasemalla vuonna 2020.

Lahden kaupungin ilmanlaadun mittausten tuloksia voi seurata Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta osoitteessa www.ilmanlaatu.fi.

Ei rakennuslupaa öljylämmitteisille taloille

Joulukuun alussa astui voimaan lakimuutos, jonka mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia on oltava uusiutuvaa energiaa.

Käytännössä kaupungin rakennusvalvontaviranomainen ei joulukuun alusta lähtien myönnä lupaa rakennukselle, jonka pääenergianlähde perustuu fossiilisen energian, kuten öljyn, käyttöön.

Rakennusvalvonta on selvittämässä kiinteistöjä, jotka ovat vaihtaneet lämmitysmuotonsa pois polttoöljystä hakematta tarvittavaa rakennuslupaa. Vastaantulona kiinteistön omistajille tästä ympäristöteosta rakennusvalvonta ei pidätä maksua vanhoista selvitettävistä ja tulevista rakennusluvista. 

Raportit ilmanlaadusta esitetään rakennus- ja ympäristölupalautakunnan kokouksessa 14.12.