Hyppää sisältöön

Lahdessa käynnistetty kiinteistöveroselvitykset

Kiinteistövero määritellään maapohjan ja rakennusten arvon mukaan. Kaupunki päivittää rekistereihin tiedot. Verohallinto laskee näiden tietojen pohjalta verotusarvot. Lahdessa on käynnistetty selvitystyö, jossa tarkistetaan, että rekistereissä on rakennuksista oikeat tiedot. Muissa kunnissa tarkistusten seurauksena kuntien kiinteistöverotulot ovat kasvaneet. Joidenkin kiinteistöjen kohdalla vero voi myös alentua.

Kiinteistövero on vuosittain maksettava, kiinteistön omistukseen perustuva vero. Kiinteistövero on otettu käyttöön vuonna 1993 ja se korvasi asuntotulon verotuksen, kiinteistöjen harkintaverotuksen, katumaksun ja manttaalimaksun. Kiinteistöveron veronsaajia ovat kunnat.

Kiinteistövero koskee sekä maata että rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset sen sijaan kuuluvat. Kiinteistöverotuksessa kiinteistön omistaja on verovelvollinen. Vuokratontilla olevien rakennusten osalta verovelvollinen on rakennusten omistaja, maapohjan osalta sen omistaja.

Lahdessa selvitystyö on käynnissä

Kunnissa on nyt käynnissä työ rekisteritietojen tarkistamiseksi vastaamaan todellista tilannetta, jotta verot määräytyisivät oikeilla perusteilla. Tarkistus varmistaa myös kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun, kun kaikkien verotus perustuu oikeisiin, tarkistettuihin tietoihin. Lahdessa selvitystyö alkoi kesällä 2019. Alkuvaiheessa on tarkistettu kerrostalojen tietoja ja työ etenee kaupunginosittain. Kerrostaloalueiden jälkeen ovat vuorossa teollisuusalueet ja viimeisenä pientalot ja kesäasunnot. Tavoitteena on käydä läpi kaikki kaupungin alueella olevat rakennukset.

Löydetty puuttuneita neliöitä ja myös liikaa verotettuja kohteita

Ensimmäisten kuukausien aikana on löydetty verottajan rekisteristä korjattavaa noin joka kolmannen rakennuksen tiedoissa. Pääosa korjauksista on pienehköjä, kuten puuttuneita talousrakennuksia tai korjattavia pinta-aloja. Suurin yksittäinen puuttuva kohde on ollut kokonainen yli 2000 neliön kerrostalo piharakennuksineen.  Vastaan on tullut myös tapauksia, joissa verottajan rekistereissä on ollut liian suuret pinta-alat ja siten vero määräytynyt liian suureksi. Näistä suurin ero on ollut kerrostalossa, josta verottajan tiedoissa on ollut yli 1000 neliötä liikaa. Kaikki esiin tulleet korjaukset tehdään rekistereihin ja tiedot toimitetaan verottajalle. Päätökset verotuksen muutoksista tekee verottaja, ei kaupunki.

Verottaja määrittää lopulliset verotusarvot rekisteritietojen perusteella ja nämä tiedot syksyllä tehdyistä tarkistuksista eivät ole vielä käytettävissä. Kaupungin tekemän alustavan arviolaskelman mukaan syksyn aikana tehtyjen korjausten perusteella kaupungin kiinteistöverotulot kasvavat yli 40 000 eurolla vuodessa.

Työssä ilmakuvat ovat hyvänä apuna

Pääosa työstä tehdään eri rekistereitä ja rakennuslupakuvia vertaamalla. Työssä käytetään apuna myös ilmakuvia ja katunäkymäkuvia. Osa kohteista tarkistetaan myös maastossa. Rakennusten ulkomitat voidaan käydä epäselvissä tapauksissa tarkistamassa mittaamalla, mutta rakennusten sisälle ei mennä. Mittaustyöstä pyritään etukäteen ilmoittamaan omistajalle, pientaloalueilla tonteille ei mennä ilmoittamatta.

Kaupunki tekee itse selvitystyön

Kiinteistörekisteriselvitykset tehdään kaupungin omana työnä ja siihen osallistuu rakennusvalvonnan ja maankäytön henkilökuntaa. Työhön on palkattu kaksi määräaikaista henkilöä. Rakennuksia on Lahden alueella kaikkiaan 35 000, joten selvitystyö kestää useita vuosia.