Hyppää sisältöön

Lahdessa lukioon suunnataan muuta maata useammin

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoa koulutukseen hakeutuneista. Lahdessa oli vuonna 2019 yhteensä 1 206 peruskoulun 9. luokan päättänyttä henkilöä ja 534 uutta ylioppilasta. Ammatilliseen koulutukseen hakeuduttiin edellisvuotta harvemmin, 9. luokalta ammatilliseen koulutukseen jatkaneiden määrä laski vuodessa 19,5 %.

Lahtelaisista peruskoulun päättäneistä 4,0 % eli 48 oppilasta ei jatkanut välittömästi koulutuksissa. (koko maa 3,2 %). Määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta (+22 henkilöä, +84,6 %). Vuodesta 2010 jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden lahtelaisten osuus peruskoulun 9. luokan päättäneistä on vähentynyt, -8,6 %-yksikköä.

Lukiokoulutukseen jatkajien määrät olivat Lahdessa vuonna 2019 muuta maata korkeammalla. Lukiokoulutuksessa jatkoi vuonna 2019 Lahdessa 57,1 %, 689 henkilöä (koko maa 53,1 %). Määrä pysyi Lahdessa lähes samana edellisvuoteen verrattuna (-2 henkilöä).

Ammatillisessa koulutuksessa jatkoi Lahdessa perusopetuksen jälkeen puolestaan 35,3 % prosenttia, 426 henkilöä (koko maa 40,3 %). Lahdessa ammatillisiin opintoihin jatkettiin selvästi harvemmin kuin edellisvuonna, -19,5 % (koko maa +0,5 %).

Perusopetuksen lisäopetuksessa (10-luokalla) jatkoi Lahdessa opintoja 11 (-2 henkilöä) henkilöä ja valmentavissa tai valmistavissa koulutuksissa 32 henkilöä (+8 henkilöä) vuonna 2019.

Uusia ylioppilaita vuonna 2019 oli Lahdessa yhteensä 534 henkilöä. Uusista ylioppilaista 71,0 % eli 379 henkilöä (-1,0 %) ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa heti ylioppilaaksitulon jälkeen. Vastaava luku valtakunnallisesti oli 70 % (+0,7 %). Vain 1,3 % eli 7 lahtelaista henkilöä jatkoi ylioppilaaksitulon jälkeen ammatillisiin opintoihin, ammattikorkeakouluun 38 henkilöä (7,1 %) ja yliopistoon 110 henkilöä (20,6 %).

Vuodesta 2010 uusien ylioppilaiden jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden lahtelaisten osuus on kasvanut, +12,1 % -yksikköä (koko maa +13,9 % -yksikköä).

Lähde: Tilastokeskus, Koulutukseen hakeutuminen.