Hyppää sisältöön

Lahdessa nuorisotyöttömyysaste suurten kaupunkien korkein

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2021 maaliskuun lopussa korkein Lahdessa, 17,8 % ja matalin Espoossa, 11,7 %. Koko maan työttömyysaste oli 12,6 %.

Lahdessa oli maaliskuussa 2021 yhteensä 9 873 työtöntä. Vuosi sitten maalikuussa työttömyysaste oli 16,3 %. Työttömyysaste kasvoi kaikissa suurimmissa kaupungeissa kolmen vuoden aikana. Eniten kasvua oli Vantaalla, 5,9 %-yksikköä ja vähiten Kouvolassa, 0,5 %-yksikköä. Lahdessa kasvua kolmen vuoden aikana oli 3,1 % -yksikköä ja koko maassa 2,6 % -yksikköä.

Nuorisotyöttömiä eli alle 25-vuotiaita Lahdessa oli maaliskuussa 2021 yhteensä 1 416 henkilöä. Lahden nuorisotyöttömyysaste oli 24,3 %, mikä oli selvästi suurten kaupunkien korkein. Toiseksi eniten nuorisotyöttömiä oli Jyväskylässä, 21,1 %. Vähiten nuorisotyöttömiä oli Espoossa, 13,0 %. Koko maan nuorisotyöttömyysaste oli 16,1 %. 25-29 -vuotiaita työttömiä Lahdessa oli 1 119 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 813 henkilöä maaliskuussa 2021. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut Tamperetta lukuun ottamatta kaikissa suurissa kaupungeissa. Jyväskylässä määrä on noussut kolmessa vuodessa peräti 74,8 %. Tampereella pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut 11,9 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut 25,5 %. Lahdessa pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kolmessa vuodessa on ollut maan keskitason alapuolella, 21,1 %.

Rakennetyöttömien osuus maaliskuussa 2021 oli korkein Joensuussa, 62 % ja matalin Vantaalla, 47,6 %. Lahdessa rakennetyöttömien osuus oli 60,0 % eli 4. eniten. Koko maassa rakennetyöttömien osuus oli 53,8 %.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli maaliskuussa 2021 Lahdessa 34,9 % (2. eniten). Korkein ulkomaalaisten työttömyysaste oli Joensuussa, 37,7 % ja matalin Espoossa, 23,7 %. Koko maassa ulkomaalaisten työttömyysaste oli 26,1 %. Ulkomaalaisia työttömiä oli Lahdessa 849 henkilöä.

Aktivointiaste oli maaliskuussa 2021 korkein Tampereella, 33,0 % ja matalin Helsingissä, 20,3 %. Lahdessa oli suurten kaupunkien 2. matalin aktivointiaste, 21,3 %. Koko maan aktivointiaste oli 26,1 %.

Lomautettuja oli Lahdessa maaliskuussa 2021 yhteensä 1 568 henkilöä.

Avoimia työpaikkoja oli Lahdessa maaliskuussa 2021 yhteensä 1 741 kappaletta.

 

Lähde: TEM Työnvälitystilasto.

 

Rakennetyöttömillä tarkoitetaan yhteismäärää kuukauden lopussa pitkäaikaistyöttömien, rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien, palveluilta työttömäksi jääneiden ja palveluilta palveluille siirtyneiden määristä.

Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevasta summasta.