Hyppää sisältöön

Lahdessa oli runsaat 30 500 perhettä vuoden 2022 lopussa

Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuoden 2022 lopussa Lahdessa oli 30 542 perhettä, joista lapsiperheitä oli 11 408. Lahtelaisista perheellisiä oli noin 67 %. Lapsiperheissä asuvien osuus on Lahdessa pysytellyt yli 50 %:ssa kaikista perheellisistä.

Vuoden 2022 lopulla Lahdessa oli 30 542 perhettä, joista lapsiperheitä oli 11 408 (noin 37 % kaikista perheistä). Yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia (11 550 perhettä) ja toiseksi yleisin oli aviopari tai rekisteröity pari ja lapsia (7 025 perhettä). Lahtelaisissa perheissä oli yhteensä 80 780 henkilöä, ja heistä lievä enemmistö (40 825 henkilöä eli 50,5 %) asui lapsiperheissä. Koko maassa lapsiperheissä asui 51,4 % kaikista perheellisistä. Vuoden 2022 lopulla noin 67 % lahtelaisista oli perheellisiä, kun koko maan väestöstä 71 % kuului perheisiin.

Perheisiin kuuluvien määrä ja osuus väestöstä on Lahdessa hieman laskenut viime vuosina, kuten on koko maankin tasolla tapahtunut. Lahdessa lapsiperheissä asuvien osuus on kuitenkin pysytellyt yli 50 %:ssa, kun taas useassa muussa suuressa kaupungissa heidän osuutensa on tätä nykyä alle 50 %:ia. Toisaalta etenkin pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa lapsiperheissä on asunut ja asuu yhä selkeä enemmistö kaikista perheellisistä.

Lähde: Tilastokeskus/12c1 –Tunnuslukuja perheistä perhetyypin mukaan alueittain, 2006–2022

Perustietoja Lahden, muiden suurten kaupunkien sekä koko maan perheistä vuosilta 2006–2022 voi tarkastella sähköisessä raportissa, johon löytyy linkki Lahden kaupungin verkkosivuilta (Tietoa Lahdesta > Tilastot)

 

Perheet

Lisätietoja