Hyppää sisältöön

Lahdessa on hyvät lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Lahden kaupunki tekee neljän vuoden välein kattavan hyvinvointisuunnitelman asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustokauden lopussa summataan edellisen kauden tavoitteiden toteutumista hyvinvointikertomuksessa, jossa kuvataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet, sekä hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset vuosina 2017-2020.

Hyvinvointikertomuksen pohjalta linjataan keinot lahtelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavalla valtuustokaudella.

Nyt valmistuvassa hyvinvointikertomuksessa 2017-2020 myönteisiä ilmiöitä Lahdessa olivat mm. väestön kasvu ja kansainvälistyminen, sekä koulutustason nousu. Iso osa kaupunkilaisista voi hyvin. Lahti kasvaa ja kansainvälistyy muuttoliikkeen ansiosta. Kaupungissa on ikääntyvä väestönrakenne, mutta syntyvyys on hienoisessa kasvussa. Lahdella on monia hyviä perusteluita kilpailla houkuttelevuudellaan muiden suurten kaupunkien kanssa.

Lahdessa ollaan edelläkävijöitä monialaisessa yhteistyössä ja hyvinvointia edistävien rakenteiden uudistamisessa. Hyvinvoinnin, sivistyksen ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä mm. kolmannen sektorin ja oppilaitosten kanssa. Saman pöydän ääressä ovat niin kasvatus- ja opetusalan asiantuntijat kuin kaavoitusarkkitehditkin.

Lahdessa on tehty lukuisia hyvinvointia edistäviä ketteriä kokeiluja ja toimenpiteitä esimerkkeinä Palvelutori, Homebase, senioreiden digikinkerit ja Vauhdittamo. Uusi kaupunkitasoinen osallisuusmalli kannustaa asukkaita osallistumaan kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Tilastoissa Lahti ei loista muiden kaupunkien seurassa

Useat kaupunkilaisten talouteen, terveydentilaan ja elintapoihin liittyvät mittarit ovat olleet jo pitkään Lahdessa maan keskitason alapuolella. Rohkealla rakenteiden uudistamisella ja monialaisella yhteistyöllä ehkäistään väestön kahtiajakautumista. Haasteellisia ilmiöitä Lahdessa vuosina 2017-2020 ovat olleet mm. alueen vaikea työttömyystilanne, nuorisotyöttömyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen. Tilastoissa näkyvät myös väestön ikääntyminen, pienituloisuus ja eri ikäisten mielialaongelmat.

Hyvinvointikertomus tuodaan valtuustokäsittelyyn aina kauden lopussa ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokauden alussa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Prosessi halutaan kytkeä tiiviimmin kaupunkistrategiaan ja kestävään kehitykseen.

Ensimmäisenä tuoretta hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa käsittelee osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto kokouksessaan 16. helmikuuta.