Hyppää sisältöön

Lahdessa perheen keskikoko 2,65 henkilöä 

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoja perheistä. Vuonna 2021 Lahtelaisen perheen keskikoko oli 2,65 henkilöä ja määrä oli pysynyt samana edellisvuodesta. Vuonna 2010 perheen keskikoko oli 2,70 eli keskikoko on vuosina 2010 – 2021 pienentynyt 1,9 %.

Perheitä oli vuonna 2021 Lahdessa yhteensä 30 730 kappaletta, joista lapsiperheitä oli 11 451 kappaletta. Yhteensä perheissä oli 81 407 henkilöä. Lapsiperheiden määrä on laskenut valtakunnallisen trendin mukaisesti. Vuonna 2010 Lahdessa lapsiperheitä oli 12 056 eli lapsiperheiden määrä on viime vuosina laskenut 5,0 % (2010 – 2021).

Lahdessa lapsiperheissä asui vuonna 2021 suhteellisesti hieman maan keskitasoa vähemmän henkilöitä. Lahdessa lapsiperheissä asui 50,5 % kaikista perheissä asuvista henkilöistä ja koko maassa vastaava luku oli 51,6 %. 12 suurimmasta kaupungista lapsiperheissä suhteellisesti eniten henkilöitä asui Espoossa (59,4 %), Oulussa (56,7 %) ja Vantaalla (56,7 %). Vähiten henkilöitä lapsiperheissä suhteellisesti asui suurista kaupungeista Kouvolassa (45,2 %).

Perhetyypeistä yleisin oli Lahdessa vuonna 2021 aviopari tai rekisteröity pari, joilla ei ole lapsia (11 601). Toiseksi yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari, jolla on lapsia (7 149). Kolmanneksi yleisin perhetyyppi oli eri sukupuolta oleva avopari, jolla ei ole lapsia (5 090).

Yksinhuoltajaperheitä oli Lahdessa vuonna 2021 yhteensä 4 357 kappaletta. Yksinhuoltajaäitien perheitä oli yhteensä 3 647 kappaletta. Perhetyypeistä määrältään vähiten oli yksinhuoltajaisien perheitä. Yksinhuoltajaisien määrä on Lahdessa kuitenkin viime aikoina lisääntynyt. Vuonna 2010 yksinhuoltajaisän perheitä oli 595 ja vuonna 2021 yhteensä 710, joten määrä on vuosina 2010 – 2021 kasvanut 19,3 %.

 

Lähde: Tilastokeskus, Perheet – Tunnuslukuja perheistä perhetyypin mukaan alueittain, 2006 – 2021.

Perheet-raportti