Hyppää sisältöön

Lahdessa rakennustuotanto supistui edellisvuodesta

Lahden kaupungin rakentamistilaston mukaan vuonna 2019 Lahteen valmistui 259 rakennusta. Edellisvuoteen verrattuna valmistunut rakennusten kokonaistuotanto laski, -22,9 %.

Asuinrakennustuotannossa pienin lasku rivitalorakentamisessa

Vuonna 2019 asuinrakennustuotanto Lahdessa supistui 28,5 % prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Valmistuneista 259 rakennuksesta asuinrakennuksia oli 128 kappaletta (-51). Valmistuneita erillisiä pientaloja oli 105 (-38), asuinkerrostaloja 9 (-10), rivitaloja 14 (-3) ja vapaa-ajan rakennuksia 7 (-24). Rakennuslupahakemuksia oli yhteensä 672 kappaletta (-287).

Valmistuneiden asuntojen keskikoko vuonna 2019 oli 65,1 m2. Keskikoko on hieman kasvanut edellisvuodesta, +5,7 %.

Toimitilarakennusten tuotanto laski puoleen

Toimitilarakennuksia Lahteen rakennettiin vuonna 2019 yhteensä 122 kappaletta (-120). Edelliseen vuoteen verrattuna toimitilarakennusten tuotanto supistui 49,6 %. Toimitilarakennuksia ovat liike-, toimisto-, liikenteen-, hoitoalan-, kokoontumis-, opetus-, teollisuus- ja varastorakennukset sekä muut rakennukset. Toimitilarakennuksiin ei lueta vapaa-ajan rakennuksia ja maatilarakennuksia.

Teollisuus- ja varastorakennusten koot suurenivat

Lahteen vuonna 2019 valmistuneiden teollisuus- ja varastorakennusten määrät vähenivät, mutta koot suurenivat selvästi. Vuonna 2019 valmistui yhteensä 9 teollisuus- ja varastorakennusta (-11). Yhteensä rakennusten koko oli 19 184 kerrosneliötä (+25,2 %).

 

Lähde: Lahden kaupungin rakentamistilasto, Tilda-tilastotietokanta.