Hyppää sisältöön

Lahdessa työttömyysaste syyskuussa 14,9 %

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2021 syyskuun lopussa korkein Lahdessa, 14,9 % (koko maa 10,1 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi alkuvuonna selvästi, mutta elo-syyskuussa määrät ovat hieman laskeneet.

Lahdessa oli syyskuussa 2021 yhteensä 8 296 työtöntä. Työttömyysaste oli -1,3 %-yksikköä vähemmän edellisvuodesta ja -3,4 % -yksikköä vähemmän vuoden alusta. Syyskuussa 2021 suurimmista kaupungeista toiseksi korkein työttömyysaste oli Vantaalla (13,3 %). Pienimmät työttömyysasteet olivat Espoossa (9,9 %) ja Kouvolassa (10,0 %).

Nuorisotyöttömiä eli alle 25-vuotiaita Lahdessa oli syyskuussa 2021 yhteensä 1 134 henkilöä. Lahden nuorisotyöttömyysaste oli 19,5 %, korkein suurista kaupungeista. Toiseksi eniten nuorisotyöttömiä oli Jyväskylässä, 16,5 % ja vähiten Espoossa, 9,7 %. Koko maan nuorisotyöttömyysaste oli 11,7 %. 25-29 -vuotiaita työttömiä Lahdessa oli 879 henkilöä (2020 syyskuu: 973 henkilöä).

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa 4 107 henkilöä syyskuussa 2021 (2020: 2 742). Edellisestä kuukaudesta määrä laski 29 henkilöllä.

Rakennetyöttömien osuus työttömistä oli syyskuussa 2021 korkein Lahdessa, 73,1 % ja matalin Vantaalla, 65,0 %. Koko maassa rakennetyöttömien osuus oli 67,7 %.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli syyskuussa 2021 korkein Joensuussa 34,5 % ja matalin Tampereella 21,1 %. Lahdessa oli 2. korkein ulkomaalaisten työttömyysaste, 31,4 %. Koko maassa ulkomaalaisten työttömyysaste oli 22,9 %. Ulkomaalaisia työttömiä oli Lahdessa syyskuussa 764 henkilöä.

Aktivointiaste oli syyskuussa 2021 korkein Tampereella (33,6 %) ja matalin Helsingissä (23,0 %). Lahdessa oli suurten kaupunkien 2. matalin aktivointiaste, 24,0 %. Koko maan aktivointiaste oli 29,5 %.

Lomautettuja oli Lahdessa syyskuussa 2021 yhteensä 549 henkilöä. Lomautettujen määrä on laskenut edellisvuodesta selvästi. (syyskuu 2020: 1 388)

Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa syyskuussa 2021 yhteensä 1 977 kappaletta, 964 työpaikkaa enemmän kuin edellisvuonna.

 

Lähde: TEM Työnvälitystilasto.

 

Rakennetyöttömillä tarkoitetaan yhteismäärää kuukauden lopussa pitkäaikaistyöttömien, rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien, palveluilta työttömäksi jääneiden ja palveluilta palveluille siirtyneiden määristä.

Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevasta summasta.