Hyppää sisältöön

Lah­des­sa työt­tö­myy­sas­te toukokuussa 16,6 %

Suurimpien kaupunkien työttömyysaste oli vuoden 2021 toukokuun lopussa korkein Lahdessa, 16,6 % (koko maa 11,4 %). Lahdessa työttömien aktivointiaste oli toukokuussa korkeimmalla 25-29 -vuotiaiden ikäryhmässä (32,1 %) ja alhaisin 60-64 -vuotiaiden ikäryhmässä (6,4 %).

Lahdessa oli toukokuussa 2021 yhteensä 9 239 työtöntä (-3 213). Työttömyysaste oli -5,6 %-yksikköä vähemmän edellisvuodesta ja -1,7 % vähemmän vuoden alusta. Toukokuussa 2021 suurimmista kaupungeista toisiksi korkein työttömyysaste oli Joensuussa (14,4 %) ja kolmanneksi korkein Jyväskylässä (14,3 %). Pienimmät työttömyysasteet olivat Kuopiossa (11,1 %) ja Kouvolassa (11,2 %).

Nuorisotyöttömiä eli alle 25-vuotiaita Lahdessa oli toukokuussa 2021 yhteensä 1 310 henkilöä. Lahden nuorisotyöttömyysaste oli 22,5 %, korkein suurista kaupungeista. Toiseksi eniten nuorisotyöttömiä oli Jyväskylässä, 20,0 % ja vähiten Espoossa, 12,0 %. Koko maan nuorisotyöttömyysaste oli 14,3 %. 25-29 -vuotiaita työttömiä Lahdessa oli 1 051 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa 4 082 henkilöä toukokuussa 2021 (2020: 2 407). Kolmessa vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut eniten Vantaalla, +103,8 % ja vähiten Tampereella, +5,8 %. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut kolmessa vuodessa 43,4 %. Lahdessa pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kolmessa vuodessa on ollut maan keskitason alapuolella, 37,0 %.

Rakennetyöttömien osuus työttömistä oli toukokuussa 2021 korkein Joensuussa, 68,2 % ja matalin Vantaalla, 58,1 %. Lahdessa rakennetyöttömien osuus oli 66,8 % eli 4. eniten. Rakennetyöttömien määrä oli Lahdessa 820 henkilöä enemmän kuin kolme vuotta sitten. Koko maassa rakennetyöttömien osuus oli 62,1 %.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli toukokuussa 2021 korkein Lahdessa 37,6 %, toiseksi korkein Joensuussa, 35,7 % ja matalin Tampereella 22,3 %. Koko maassa ulkomaalaisten työttömyysaste oli 25,5 %. Ulkomaalaisia työttömiä oli Lahdessa toukokuussa 914 henkilöä.

Aktivointiaste oli toukokuussa 2021 korkein Tampereella (33,3 %) ja matalin Helsingissä (20,7 %). Lahdessa oli suurten kaupunkien 2. matalin aktivointiaste, 20,9 %. Koko maan aktivointiaste oli 27,4 %.

Lomautettuja oli Lahdessa toukokuussa 2021 yhteensä 1 013 henkilöä. Lomautettujen määrä on laskenut edellisvuodesta selvästi. (toukokuu 2020: 3 950)

Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa toukokuussa 2021 yhteensä 1 677 kappaletta, 740 työpaikkaa enemmän kuin edellisvuonna.

 

Lähde: TEM Työnvälitystilasto.

Rakennetyöttömillä tarkoitetaan yhteismäärää kuukauden lopussa pitkäaikaistyöttömien, rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien, palveluilta työttömäksi jääneiden ja palveluilta palveluille siirtyneiden määristä.
Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevasta summasta.