Hyppää sisältöön

Lähiluonto, vieraslajit ja vastuukysymykset puhuttivat Palvelutorilla

Osallistumistila Kympissä Palvelutorilla kuultiin 10. Kesäkuuta valmisteilla olevista luonnonsuojelu- ja viheralueohjelmista sekä kaupunkipuulinjauksesta. Illan aikana kuulimme, miten Lahdessa vaalitaan lahtelaisille tärkeitä kaupunkiluonnon keitaita ja turvataan monimuotoisuus.

Tutustuimme uusiin kohteisiin, joita kaavaillaan luonnonsuojelualueiksi. Kuulimme myös kaupunkipuiden roolista hellejaksojen ja hulevesien hillitsijöinä sekä miellyttävän elinympäristön tuottajina.

Viheralueohjelmaa esitteli maisema-arkkitehti Maria Silvast, kaupunkipuulinjausta kaupunginpuutarhuri Kirsi Kujala ja luonnonsuojeluohjelmaa luonnonsuojeluvalvoja Mia Honkanen.

Omat lähimetsät ja -luonto ovat tärkeitä lahtelaisille

Esitysten jälkeen syntyneessä keskustelussa korostuivat lahtelaisten huomiot omasta lähiluonnosta. Kirjanpainajien aiheuttamien tuhojen ja vieraslajien torjuntaan toivottiin panostuksia.

Keskustelua herättää myös tasapainottelu siisteyden ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen välillä. Esimerkiksi luonnon lähteitä ei saa avata raivaamalla, vaan niiden tulee antaa olla luonnontilassa. Lahopuulla on tärkeä rooli monimuotoisuuden turvaajana ja siksi sitä tulee säästää ja jättää luontoon.

Kysymyksiä herättävät myös vastuukysymykset, esimerkiksi siivoaako sähkölinjojen alta tehtyjen raivausten jäljet energiayhtiö vai kaupunki. Omaan lähimetsään mahdollisesti kohdistuvista hoitotoimenpiteistä halutaan tietoa ennakoivasti.

Kuulimme tilaisuudessa, että Lahti on päivittämässä myös metsänhoidollisia periaatteitaan. Syksyksi on kaavailtu järjestettäväksi laajempaa luontoaiheista tilaisuutta.

Poimintoja ennakkoon lähetetyistä ja tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä

Tuleeko Möysään esteetön ranta?
Suunnittelussa on esteetön laituri Möysän uimarannalle. Esteettömyys varmistetaan myös muissa  rakenteissa. Toteutus vuosina 2024-2025.

Otetaanko laavujen suunnittelussa huomioon reitit ja tiedotetaanko mistä retkeilytarvikkeita saa lainata? 
Viheralueohjelmassa ei olla vielä menty näin tarkalle tasolle. Ulkoilureitistöistä on tarkoitus tehdä jatkossa eri käyttäjämuodot huomioiva kokonaissuunnitelma. Tässä suunnitelmassa on hyvä huomioida myös laavut. Otetaan idea ylös lainattavista retkeilytarvikkeista.

Korpikankareella on upeaa vanhaa metsää ja uhanalaisia lintulajeja löytyy. Onko sitä suojeltu? 
Vesijärveen rajautuvat Korpikankareen metsä ja Rautakankareen metsä sisältyvät kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan. Kohteet on tarkoitus suojella vuonna 2025.

Millä perusteella Haapalanmäki aiotaan luonnonsuojelualueeksi? Mäki on yli aikaista kirjanpainaja valtaamaan kuusikkoa. 
Haapalanmäen suojelu perustuu uhanalaisten luontotyyppien turvaamiseen, kuten erityyppisiin lehtoihin. Lisäksi kohteella on edustavaa kasvilajistoa.

Useilla alueilla Lahdessa on valtavat määrät lupiinia levittäytymässä metsäalueille yms. Onko yhteistalkoita tai muita toimenpiteitä suunnitteilla?
Valtaesiintymät ovat Ely-keskuksen alueilla, suurten teiden varrella, joihin asukkaita ei voi ohjata liikenneturvallisuussyistä. Asukasyhdistykset voivat järjestää talkoita esimerkiksi omakotialueilla.

Aikooko Lahti osallistua Crowdsorsa-sovelluksella harjoitettuun vieraslajien kuten lupiinin ja jättipalsamin torjuntaan ja kartoitukseen?  
Sovellus ei ole ainakaan vielä käytössä Lahdessa.

Kaupunkiluonto saapuu osallistumistila Kymppiin -tilaisuuden esitysmateriaalit

Merkitse itsellesi tärkeä puu kartalle

Valmisteilla olevan kaupunkipuulinjauksen johdosta kutsumme lahtelaiset merkitsemään kartalle itselleen merkittävän kaupunkipuun ja kertomaan, miksi puu on tärkeä. Kartoittamalla ihmisille merkitykselliset puut, saamme arvokasta tietoa, mikä auttaa huomioimaan puut kaupunkisuunnittelussa.

Lue lisää ja merkitse tärkeä puu kartalle osoitteessa lahti.fi/kaupunkipuut

 

Videotallenne tilaisuudesta

Ohita upotus