Hyppää sisältöön

Lahteen esitetään seitsemän uuden luonnonsuojelualueen perustamista

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 18.10. uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Lahteen.

Uusiksi suojelualueiksi esitettävät kohteet ovat Haapalanmäki ja Mukkulan saaret Mukkulassa, Komolankallio Okeroisissa, Sietikka Koiskalassa, Villähteen lehto sekä Kintterönsuo ja Hakalaukunsuo Lahden ja Hollolan yhteisalueella. Alueet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä, ja ne ovat elinympäristöjä uhanalaisille kasvi- ja eläinlajeille. Nyt luonnonsuojelualueeksi perustettavat alueet ovat yleiskaavan suojelualueita Hollolan puolella sijaitsevaa Kintterösuo-Hakalaukunsuon aluetta lukuun ottamatta.

Kintterönsuon ja Hakalaukunsuon luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on, että ELY-keskus hyväksyy sen METSO-ohjelma-alueeksi, jolle myönnetään korvaus.

Lahden kaupungin ympäristöohjelman tavoitteena on, että rauhoitettujen alueiden osuus kaupungin kokonaispinta-alasta on viisi prosenttia. Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen edistää tavoitteen saavuttamista.

Hissiavustuksella esteettömämpiä kerrostaloasuntoja

Kaupunkiympäristölautakunta päätti korottaa hissiavustusta. Hissiavustus on jatkossa 15 prosenttia jälkiasennushankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Avustus oli aiemmin 10 prosenttia. Hissiavustus edellyttää, että hanke on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen vastaavaa avustusta. Avustusprosentin korotuksella halutaan kannustaa taloyhtiöitä jälkiasentamaan hissi.

Asuinrakennusten esteettömyys tukee jokaisen lahtelaisen pärjäämistä kotonaan myös toimintakyvyn heikentyessä, esimerkiksi ikääntymisen vuoksi. Lahden alueella on vielä runsaasti hissittömiä kerrostaloja. Hissien jälkiasentaminen parantaa esteettömyyttä ja nostaa samalla rakennuksen arvoa.

Kaupunkiympäristölautakunnan 18.10. kokous