Hyppää sisältöön

Lahteen muutetaan yhä useammin Afrikasta tai Amerikasta

Tilastokeskus julkaisee vuosittain tietoa muuttoliikkeestä. Lahden nettomaahanmuutto on ollut pitkään positiivinen. Vuonna 2019 Lahti sai nettomuuttoa ulkomaan kansalaisista yhteensä 328 henkilöä (+30 henkilöä). Vuosina 2010 – 2019 maahanmuutto on kasvattanut Lahden väkilukua yhteensä 3 226 henkilöä.

Maahanmuuttajalle ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää. Maahanmuuttajien määrä Lahdessa vaihtelee sen mukaan, tarkastelemmeko ulkomaan kansalaisten vai vieraskielisten määrää.

Aasiasta muuttajia edellisvuotta vähemmän

Vuonna 2019 nettomuuttoa syntymämaanosan mukaan tuli eniten Aasiasta, 149 henkilöä (-46 henkilöä eli -24 %) ja Euroopasta, 112 henkilöä (+30 henkilöä, +37 %). Lahteen muutettiin aiempaa useammin Afrikasta, 58 henkilöä (+29 henkilöä, +100 %) ja Amerikasta 30 henkilöä (+9 henkilöä, +43 %). Suhteessa eniten määrällistä kasvua nettomuutossa oli siis Afrikasta ja Amerikasta.

Lahden kieliryhmistä yleisimmät venäjä, arabia ja viro

Lahdessa vuonna 2019 yleisimmät vieraat kielet olivat venäjä 2 952 (+31), arabia 1 067 (+63), viro 884 (+2) ja kurdi 694 (+21). Vuonna 2019 Lahdessa äidinkieleltään vieraskielisiä oli 8 675 henkilöä eli 7,2 % väestöstä (119 823). Kasvua vieraskielisten määrässä oli 4,4 %.

Työttömien muuttajien määrä laskenut

Muuttaneiden taustatiedot ovat saatavissa vuodelta 2018. Lahteen muutti ulkomailta vuonna 2018 yhteensä 117 työllistä (+1 henkilöä), 70 työtöntä (-34 henkilöä), 121 lasta ja nuorta (0-14 -vuotiasta, -16 henkilöä), 102 opiskelijaa tai koululaista (-6 henkilöä), 19 eläkeläistä (+2 henkilöä) ja 100 muuta työvoiman ulkopuolella olevaa (+8 henkilöä). Selvin muutos oli lasku työttömien muuttajien lukumäärässä, -33 %.

 

Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike 2019, Muuttaneiden taustatiedot 2018 ja Äidinkieli 2019.