Hyppää sisältöön

Lahtelaiset aiempaa tyytyväisempiä kuntapalveluihin

Parasta palautetta asukaskyselyssä annettiin liikuntapalveluista ja kirjaston toiminnasta. Tyytyväisyys oli kasvanut myös katujen kunnossapitoon. Paljon parannettavaa on yleisessä järjestyksessä ja luottamushenkilöiden toiminnassa.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat vapaa-aika ja liikuntapalveluiden sekä opetus- ja sivistyspalveluiden palvelukokonaisuuksiin. Eniten kehitettävää koettiin olevan demokratian ja vaikuttamisen sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden palvelukokonaisuuksissa. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on vuoden 2017 alusta alkaen järjestänyt Päijät-Hämeen kuntayhtymä.

Edelliseen kyselyyn verrattuna tyytyväisyys oli kasvanut eniten vuokra-asunnon saantiin, uimahalleihin, uimarantoihin ja maauimalaan sekä taideoppilaitoksiin. Tyytymättömyys oli eniten kasvanut yleiseen järjestyksen ja turvallisuuteen ja asuinalueen turvallisuuteen

Lahden kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä kuntapalveluihin selvitettiin loppuvuodesta 2020. Asukkaiden mielipiteitä kysyttiin vastaavalla kyselyllä syksyllä 2017 Lahden ja Nastolan yhdistymisen jälkeen. Tulosten perusteella kokonaistyytyväisyys palveluihin on noussut vuodesta 2017.

Lahden pääkirjasto sisältä.
Parasta palautetta asukaskyselyssä annettiin liikuntapalveluista ja kirjaston toiminnasta.

Lahtelaiset haluavat vaikuttaa enemmän kaupungin toimintaan

Asukaskyselyssä nousi esille vaikutusmahdollisuuksien parantaminen sekä tyytymättömyys kuntapolitiikkaan ja kaupungin talouden hoitoon. Myös yhteistyötä naapurikuntiin halutaan parantaa.

Vastaajista lähes puolet piti Lahden kaupungin toimintaa sopivana ilmastonmuutoksen suhteen. Joukkoliikenteen kehittäminen ja ruokahävikin vähentäminen ja muu kestävän ruokatalouden edistäminen koettiin tärkeimmiksi keinoiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutumiseksi.

Kyselyssä kysyttiin myös arviota onnistumisesta koronaepidemian hoidossa, vastaajista 74% oli tyytyväisiä koronaepidemian hoitoon.

Lahtelaiset toivovat enemmän vaikutusmahdollisuuksia

Käyttäjiltä palveluille parempaa palautetta

Vastaajilta kysyttiin eräiden palvelujen osalta ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Suurimmat erot tyytyväisyydessä palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat kunnan hammaslääkäripalveluissa ja toimeentulotuessa. Hammaslääkäripalveluissa palvelua käyttäneet olivat tyytyväisempiä kuin ne, jotka palvelua eivät olleet käyttäneet. Toimeentulotuessa tulos oli päinvastainen.

Kaupunki- ja kuntapalvelut -kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2020 ja siihen vastasi yhteensä 658 henkilöä. Tutkimuksen otos oli 2 000 henkilöä ja vastausprosentti oli 32,9 %. Seuraavan kerran kyselytutkimus tehdään Lahdessa vuonna 2024. Kyselyn toteutti FCG Konsultointi Oy.

Kyselytutkimuksen avulla kaupunki saa tietoa ja palautetta asiakastyytyväisyydestä sekä siitä, millaisena asukkaat pitävät nykyistä palvelutasoa. Samalla kaupunki pystyy suuntaamaan toimintaansa vastaamaan entistä paremmin asukkaiden tarpeita ja kokemuksia.

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2020

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Päivi Kokkonen, Lahden kaupunki puh. 050 383 6397
tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG Konsultointi Oy puh. 0500 76 2675