Hyppää sisältöön

Lahtelaisten mielestä yhteisöllisyys ja vakaa arkiympäristö tukevat omaa hyvinvointia

Viikonloppuna järjestetyissä Monttu auki -keskusteluissa oli tarkoituksena pohtia, mitä lahtelaiset aikuiset ajattelevat omasta hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan.
Kuva erätaukokeskustelusta Palvelutorilta

Hyvinvointi ja turvallisuus ovat nousseet tänä vuonna aivan uudella tavalla keskusteluun esimerkiksi kustannusten nousun ja energiakriisin myötä. Kaupungille oli siksi tärkeää kuulla asukkaiden ajatuksia. Keskusteluihin kokoonnuttiin viidessä ryhmässä ympäri Lahtea. Yksi keskusteluista käytiin englannin kielellä. Aiemmin kuultiin myös lasten ja nuorten ajatuksia erillisissä Skididialogeissa.

Erätauko-menetelmällä käytyjen keskustelujen tavoitteena oli, että kuulemme kaikkien ajatuksia ja ymmärrämme toisiamme paremmin. Lahden kaupungin osallisuuskoordinaattori Sanna Virran mukaan helposti käy niin, että yhteiselle keskustelulle ja ymmärryksen rakentamiselle ei löydy riittävästi aikaa tai sitten käyty keskustelu on tulehtunutta ja päälle puhumista.

– Erätauko-keskusteluissa tarkoitus on antaa tilaa eri näkökulmille ja rakentaa ymmärrystä toistemme kommenttien päälle. Lauantain keskusteluissa pyrittiin päälle puhumisen sijaan antamaan tilaa toisten ajatuksille, Sanna Virta toteaa.

Uudet sukupolvet tuottavat uusia yhteisöllisyyden muotoja

Keskusteluissa hyvinvointia ja turvallisuutta lähestyttiin eri näkökulmista ja keskustelu kiertyi usein takaisin yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyyden nähtiin säilyvän yhtenä ihmisyyden kulmakivenä myös haastavassa ajassa, mutta yhteisöllisyys ilmenee eri sukupolvilla ja eri elämäntilanteissa erilaisena. Esimerkiksi koiranulkoiluttajien sosiaaliset verkostot, jakamistalouden mahdollisuudet ja kollektiivinen naapuriapu koettiin yhteisöllisinä. Naapuriyhteisöllisyyden nähtiin parantavan luottamusta tuttuihin ja tuntemattomiinkin.

Keskustelujen mukaan hyvinvointia lahtelaisille tuottaa arjen pienetkin asiat. Arjessa liikunnan ja lähiluonnon merkitys nousi usein esille. Sosiaalisten suhteiden ylläpito tarvitsee usein myös työn, työkavereita ja toimeentuloa. Toisaalta nähtiin myös, että tietoinen hyvinvoinnin tavoittelu saattaa aiheuttaa myös pahoinvointia. Tärkeä oivalluskin kuultiin; toisten hyvinvointi ei ole minulta pois.

Turvallisuuden tunne rakentuu asuinympäristöstä ja mediasta

Yleisesti ottaen Lahti koettiin turvalliseksi paikaksi asua. Yhteistä keskusteluissa oli se, että turvallisuus rakentuu eniten arkiympäristön havaintojen kautta. Keskusteluissa toivottiin Lahteen muun muassa turvallisempaa liikennekulttuuria.

Tuntemattomat asiat herättävät usein turvattomuutta. Esimerkiksi varttuneempi väki mainitsi nuorten keppostelun ja kasvukipuilun herättävän turvattomuutta, mutta tunnetta selitettiin myös etäisellä suhteella tämän päivän nuorisokuluttuuriin. Turvallisuuden tai turvattomuuden tunteita rakennetaan nykyisin myös digitaalisessa maailmassa ja median toiminnalla on myös oma vaikutuksensa.

Keskeinen toive esitettiin kaikille lahtelaisille. Miten voisimme luoda yhteisöjä ja ilmapiiriä, missä kysytään, mitä oikeasti kuuluu, ja avoimuutta vastaanottaa toisten vastauksia?

Tarkempi kooste tilaisuuksien sisällöistä tulossa marraskuussa

Osa keskustelijoista oli saapunut paikalle mukanaan hyviä kokemuksia viimevuotisesta Monttu auki -keskustelusta. Palaute lauantain osallistujilta oli jälleen positiivista, joten ehkä tapaamme ensi vuonna taas uusia Monttu auki konkareita. Kirjattuja keskusteluja hyödynnetään anonyymisti ja sekä aikuisten että lasten keskusteluista tehdään yhteinen kooste, joka julkaistaan Lahden päivänä 1. marraskuuta. Se julkaistaan verkkosivuilla www.lahti.fi/monttuauki.