Hyppää sisältöön

Lahtelaisten terveys paranee toimilla, jotka tekevät hyvää myös ympäristölle

Kymmenvuotinen alueellinen terveys- ja ympäristöohjelma julkistettiin Lahdessa marraskuussa. Päijät-Hämeessä keskitytään jatkossa toimenpiteisiin, joilla hillitään samanaikaisesti kansansairauksien esiintyvyyttä, ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Ympäristöpääkaupunkivuosi on ollut merkittävä sykäys Luontoaskel terveyteen -ohjelman synnylle. Luontoaskel terveyteen on luonteva tapa viedä ympäristöasioita pitkäjänteisesti eteenpäin eri alojen asiantuntijoiden yhdistäessä voimansa.

Lahden kaupungin ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi kertoo, että eri tahot yhdistäviä toimintoja on ollut kaupungilla tähänkin asti – hyvänä esimerkkinä ympäristöohjelma. Uutta on se, että myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Päijät-Sote on vahvasti mukana tekemässä pioneerina uudenlaista ympäristötyötä.

– Terveyspuolen ammattilaisten avulla tavoitamme jatkossa entistä kattavammin kaikki lahtelaiset, koska terveydenhuollon yhteys kuntalaisiin on poikkeuksellisen tiivis.

Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa lähdetään etsimään kaikkein vaikuttavimpia keinoja ja yhteyksiä, joilla kaupunkilaisten terveyttä ja luontoyhteyttä voidaan parantaa.

Lahtelaiset ympäristöasiantuntijat kokevat siis olevansa vahvasti saamapuolella yhteistyössä terveystoimijoiden kanssa, mutta annettavaakin on paljon. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa painitaan tällä hetkellä erityisesti isompien koululaisten kanssa ilmastoahdistuksen parissa. Muun muassa tähän on kaupungin ympäristökasvatusammattilaisilla runsaasti työkaluja.

Ajassa elävä käytännön ohjelma

Ympäristöjohtaja Elina Ojala on Siepin tavoin ylpeä siitä, että Lahti saa jälleen olla tekemässä edelläkävijän työtä, jonka tuloksia voidaan todennäköisesti tulevaisuudessa monistaa myös muihin Suomen kaupunkeihin.

Kymmenen vuoden ohjelma-aika on pitkä, mutta Ojalan mukaan hihat kääritään heti, sillä tekemistä riittää koko vuosikymmenelle. Sisällöt muovautuvat matkan varrella ja ajallisesti vuosikymmen pilkotaan pienempiin jaksoihin, joilla on omat jaksokohtaiset teemansa ja mittarinsa.

– Emme tietenkään ole vielä lukitsemassa vuoden 2030 tekemisiä. Tarkoitus on oppia ohjelman edetessä ja suunnata tekemistä vaikuttavimmiksi osoittautuneisiin toimiin. Pitkä kesto kertoo sitoumuksesta pitkäjänteiseen ja motivoituneeseen yhteistyöhön, joka on jo alkanut. Näiden teemojen äärellä on tehty työtä muun muassa neuvolahankkeessa, Ojala kertoo.

Arkiset ympäristövaikutukset näkyviksi

Neuvolat tapaavat perheitä hyvin laajasti, sillä lähes kaikki lahtelaisperheet hyödyntävät neuvolapalveluita. Lastenneuvola-aika on usein tietynlainen elämän taitekohta, jolloin mietitään tulevaisuutta, perheen arvoja ja pelisääntöjä poikkeuksellisen tarkoin.

Lahdessa on huomattu, että näihin pohdintoihin kannattaa yhdistää myös kestävä elämäntapa, josta monet perheet ovat olleet kiinnostuneita. Esimerkiksi kasvisruokaohjeistuksia kaivataan koko ajan enemmän.

Luontoaskel terveyteen -ohjelma haluaa oivalluttaa meitä kaikkia huomaamaan, mikä kaikki arjessamme jo nykyisellään on samaan aikaan hyväksi sekä terveydelle että ympäristölle. Neuvolamaailmasta hyvä esimerkki on imetys. Neuvolat ovat jo pitkään suositelleet mahdollisimman pitkää imetystä, koska se on tutkitusti hyväksi sekä lapsen terveydelle että äidille.

– Terveyspuoli on korostunut terveydenhoitajien puheissa. Mutta imetyshän on myös mitä mahtavin arjen ympäristöteko, joka säästää perheen rahoja. Äidinmaidonkorvikkeista tulee aina ympäristökuormaa, sekä niiden tuotannosta että pakkausjätteistä, Sieppi havainnollistaa.

Kyse ei aina ole välttämättä edes uuden kehittämisestä vaan uudenlaisen ajattelun ja asennemuutosten merkityksestä. Terveydenhuollon ammattilaisille ei tule ohjelmasta lisätyötä, vaan he saavat omaan työhönsä uusia näkökulmia ja ehkä sitä kautta myös uudenlaista mielekkyyttä.

Ympäristönäkökulmien lisääminen neuvolaohjeistuksiin onkin ollut pilotissa mukana olevien terveydenhoitajien palautteen perusteella neuvolahenkilökuntaa voimauttavaa. Terveydenhoitajat ovat oivaltaneet tekevänsä erittäin tärkeää työtä ohjeistaessaan perheitä laajemmin kestävämpään elämäntapaan terveysneuvonnan ohella.

Suomen ensimmäinen planetary health -lääkäri

Ympäristöjohtaja Elina Ojala kertoo, että lasten liikkumisen lisäämiseksi on tehty Lahdessa paljon ja pitkään töitä, kuitenkin pitkälti ympäristöperusteet edellä. Yhteistyö alueen terveystoimijoiden kanssa mahdollistaa sen, että esimerkiksi kouluterveyskyselystä saadaan tukea yhteisiin tavoitteisiin.

– Luontoaskel terveyteen -ohjelmalla edistetään nimenomaan sellaisia uusia avauksia ja hankkeita, joissa yhdistyy luontevasti sekä ihmisterveyden että ympäristön näkökulma. Laajentunut yhteistyömalli ja sitä ohjaava planetaarisen terveyden ajatus on nyt kirjattu ohjelmatekstiin ensimmäistä kertaa Lahdessa. Se on tärkeä avaus, jotta asiat voivat konkretisoitua.

Sekä Ojala että Sieppi pitävät merkittävänä avauksena myös sitä, että Päijät-Soteen on ohjelmaa varten palkattu Suomen ensimmäinen planetary health -lääkäri. Rekrytoinnin ainutlaatuisuudesta kertoo sekin, että vasta syksyllä Lahdessa työnsä aloittanutta Hanna Haveria on ehditty haastatella uudenlaisen toiminnan avainpelaajana jo muun muassa Mediuutisiin, Yleisradioon ja Etelä-Suomen Sanomiin.

Lahden alueen terveys- ja ympäristöohjelma on saanut medianäkyvyyttä jo julkistusvaiheessaan varmasti myös siksi, että taustalta löytyy paikallisten toteuttajien (Päijät-Sote, Lahden kaupunki ja Lahden Yliopistokeskus) lisäksi valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, WWF Suomi, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke).

Tutkittu tieto tekemisen taustalla

Edellä mainitut tahot ovat olleet mukana suunnittelemassa ohjelmaa ja yhteistyötä tullaan tekemään myös ohjelman virallisesti alkaessa. Ympäristöjohtaja Elina Ojala pitääkin tärkeänä siitä, että mukaan on lähtenyt jo heti alkuvaiheessa niin monipuolisesti eri toimijoita. Näin kaikkien ei tarvitse olla toteuttamassa kaikkia toimenpiteitä, vaan vastuita voidaan jakaa ja pienempiä kehittämishankkeita tehdä aina sopivimmaksi katsotulla kokoonpanolla.

Luontoaskel terveyteen on sateenvarjo, jonka alle mahtuu paljon erilaisia toteutuksia.

Myös Lahdessa toimivat korkeakoulut – LUT-yliopisto ja Helsingin yliopisto – ovat vahvasti mukana. Lahden alueella on jo nyt runsaasti ohjelmaa tukevaa bio- ja ympäristötieteiden, terveydenhuollon ja terveystieteiden sekä teknologian, digitalisaation ja talouden osaamista.

– Ohjelmatyön on tietysti oltava mahdollisimman vaikuttavaa ja pitkällä tähtäimellä myös kustannussäästöihin tähtäävää. Siksi tekemisen on aina perustuttava faktoihin. Perusteluja kansanterveyttä ja ympäristön hyvinvointia lisääville valinnoille saadaan systemaattisen seurannan sekä tieteen ja tutkimuksen avulla, Päivi Sieppi toteaa.

Luontoaskel terveyteen -ohjelma lyhyesti

  • Lahden alueen terveys- ja ympäristöohjelmassa edistetään ihmisen terveyttä ja luonnon hyvinvointia samanaikaisesti ja samoilla toimenpiteillä.
  • Ohjelman keskiössä ovat ravitsemus, liikkuminen, asuinympäristöt ja luontoyhteys.
  • Tavoitteena on ehkäistä kansansairauksia ja edistää luonnon monimuotoisuutta taloudellista vaikuttavaa unohtamatta.
  • Terveys- ja ympäristötoimijat tekevät alueellista yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa ja viestinnässä.

Katso Sieppiä ja Ojalaakin inspiroinut Luontoaskel terveyteen -julkistustilaisuus Lahden kaupungin Youtube-kanavalta

Teksti: Terhi Kangas

Lisätietoa ohjelmasta

Aihealueet