Hyppää sisältöön

Lahti aloittaa MAL -sopimusneuvottelut

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksilla vahvistetaan Lahden seudun ja valtion sekä kaupunkiseudun kuntien keskinäistä yhteistyötä.

Uudessa MAL-sopimuksessa ovat mukana Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila. Valtio teki päätöksen neuvottelujen aloittamisesta 1.4.

– Lahden asema yhtenä Suomen suurista kaupungeista vahvistuu MAL-sopimuksen myötä. Sopimus lisää Lahden seudun kilpailukykyä ja houkuttavuutta investointikohteena. Pystymme myös tarjoamaan täällä tehtyjä ratkaisuja muille kaupungeille, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Suomen viidenneksi suurimmalla kaupunkiseudulla on hyvät edellytykset MAL-sopimukselle. Lahden kaupunkiseudun keskeisenä tavoitteena on kestävä kehitys ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. Lahden seutu ei aiemmin ole ollut MAL-sopimusten piirissä.

MAL-sopimus tuo kaupunkiseudulle taloudellista tukea

MAL-sopimuksella kunnat sitoutuvat valtion kanssa parantamaan kaupunkiseudun saavutettavuutta, liikennettä ja kestävää aluerakennetta yhdessä seudun muiden toimijoiden kanssa. Tarkemmat teemat ja tavoitteet täsmentyvät yhteisen työskentelyn myötä.

MAL-sopimus tuo kaupunkiseudulle uusia taloudellisia resursseja ja tukea esimerkiksi asuntorakentamiseen, liikennejärjestelmän toimivuuteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, sekä joukkoliikennettä palveleviin infra-investointeihin.

MAL-sopimusneuvottelut koskevat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutuja. Valtiolta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Sopimusneuvottelut pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian.