Hyppää sisältöön

Lahti antaa lausunnon työllisyyden kuntakokeilusta

Lahti on yhdessä Hollolan, Orimattilan, Asikkalan ja Kärkölän kanssa mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kokeilusta on valmisteilla lakiluonnos, josta kaupunki antaa työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa 24.1. mennessä. Kaupungin elinvoima- ja työllisyysjaosto käsittelee lausuntoa kokouksessaan 20.1.

​Kokeilussa kuntien järjestämisvastuulle tulee runsaasti tehtäviä, jotka on määrätty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa.

Kaupungin lausunnon mukaan on tarkoituksenmukaista lisätä kuntien ja erityisesti kaupunkiseutujen vastuuta julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisessä. Kaupunkiseuduilla on joka tapauksessa ratkaisevan tärkeä rooli kansallisen ja alueellisen elinvoiman edistäjänä. Kunnat vastaavat suurelta osin työttömyyden kustannuksista, joten niillä on myös oltava riittävä toimivalta ja tehokkaat työkalut, joilla edistää työllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä alueellaan.

Lausunnossa korostetaan yhteistyön merkitystä

Lausunnon mukaan oleellista on, että kokeilualueet voivat nykyistä vapaammin kehittää uudenlaisia työllisyydenhoidon toimintamalleja alueen erityistarpeet huomioiden. Tämä edellyttää yhteistyötä kuntien ja TE-hallinnon välillä, sekä koko työllisyydenhoidon laajassa verkostossa.

Lausunnossa mainitaan hyvinä yhteistyön esimerkkeinä Ohjaamo Lahden ja Vauhdittamo-hankkeen verkostot, joissa eri työllisyystoimijat ovat joustavasti yhdistäneet toimintonsa asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi samoihin toimitiloihin. Näissä palveluissa on panostettu henkilökohtaiseen asiakaspalveluun heti työttömyysjakson alussa, jolloin voidaan turvata vahva alku työnhakijan työllistymisen edistämiseksi.

Resurssointiin kiinnitetään huomiota

Lahden kaupungin lausunnossa kiinnitetään huomiota kokeilun niukkaan resurssointiin valtion puolelta. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että vaikuttavimmat työllisyydenhoidon tulokset tehdään monialaisissa palveluissa, joissa henkilöstö on fyysisesti sijoittunut samoihin tiloihin. Lausunnon mukaan yhteisten tilojen kustannukset tulee kattaa valtion ja kuntien kesken niihin sijoittuvien henkilöstömäärien suhteessa.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja kestävät vuoden 2022 loppuun asti. Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kokeiluun mukaan tulevat kunnat, lopullisen päätöksen tekee eduskunta.

Kuntakokeilun tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen ja kuntien roolin vahvistaminen työllisyyspalvelujen järjestäjinä. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Lahdessa kohderyhmään kuuluu TE-toimiston arvion mukaan yli 7900 työnhakijaa.

Lisätiedot

Yhteysjohtaja Mari Kuparinen
p. 044 371 9450, mari.kuparinen@lahti.fi