Hyppää sisältöön

Lahti arvostelee liikenne- ja viestintäministeriötä itäisten raideyhteyksien valmistelusta

Lahden kaupunginhallitus:
Kannanotto liikenne- ja viestintäministeriölle itäisen suunnan hankeyhtiön perustamiseen

Lahden kaupunki arvostelee liikenne- ja viestintäministeriötä itäisen suunnan hankeyhtiön perustamisen valmistelusta. Valmistelussa on kokonaan sivuutettu Väyläviraston selvityksen mukainen hyöty/kustannussuhteeltaan paras vaihtoehto, joka on nykyisten, Lahden kautta kulkevien itäisten ratayhteyksien parantaminen. Lisäksi valmistelussa on sivuutettu ratalaki, jonka mukaan rataverkon kehittämisessä on edistettävä alue- ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta.

Lahden kaupunki pitää merkittävänä puutteena sitä, ettei Väyläviraston selvityksessä ollut mukana Lahti-Heinola-Mikkeli -ratayhteyttä, joka aiemmassa vuoden 2019 selvityksessä oli uusista ratayhteyksistä hyöty-kustannussuhteeltaan selkeästi paras. Mikäli aidosti haetaan yhteiskuntataloudellisesti parasta vaihtoehtoa, pitäisi kaikkien vaihtoehtojen olla vertailussa mukana. Lahden kaupunki edellyttää, että maakuntakaavojen mukainen ratayhteys Lahti-Heinola-Mikkeli otetaan uudelleen tarkasteluun itäsuunnan raideyhteyksien kehittämisessä.

Lahden kaupunki toteaa, että liikenne- ja viestintäministeriö jättää huomioimatta valmisteilla olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja strategisia linjauksia. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on taloudellinen kestävyys, ja strategisten linjausten mukaan: ”nykyisen liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja puutteiden korjaamiseksi toteutetaan tehokkaimpia ja vaikuttavimpia toimenpiteitä” sekä ”uudet liikenneinvestoinnit edistävät kestävää liikennettä ja niistä saatavat yhteiskunnalliset hyödyt ovat suurempia kuin investointikustannukset”. Lahden kaupungin näkemyksen mukaan näiden keskeisten linjausten tulee ohjata myös itäisen suunnan raideyhteyksien kehittämistä.

Lahden kaupunki arvostelee liikenne- ja viestintäministeriötä tietoon ja selvityksiin perustuvan vuoropuhelun puutteesta hankeyhtiön valmistelussa. Ministeriö on tiedustellut kuntien kiinnostusta hankeyhtiön rahoittamiseen, mutta se ei ole tämän kierroksen jälkeen käynyt kuntien kanssa keskustelua siitä, miten ja millä pelisäännöillä valmistelua jatketaan.
Kansallista rataverkkoa kehitettäessä on toimittava niin, että vuosikymmeniä vaikuttavat linjausratkaisut tehdään asiantuntijoiden näkemyksen perusteella ja niin, ettei selvityksiä rajata ilman vahvoja perusteluita.

Lahden kaupunki edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö ottaa jatkovalmistelussa vakavasti hyvän hallinnon periaatteet, ratalain sisällön, tehdyt asiantuntija-arviot sekä eri vaihtoehtojen yhteiskuntataloudellisuuden.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén, 050 327 2691
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386

Aihealueet