Hyppää sisältöön

Lahti arvostelee sotelakiesityksen rahoitusmallia

Lahden kaupunki pitää sote-uudistusta tarpeellisena mutta ei ole tyytyväinen lakiehdotukseen

Päijät-Hämeen maakunnan ja Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat maan keskitasoa alhaisemmat. Lisäksi hyvinvointiyhtymä käyttää jo monessa sote-palvelussa muita alueita tiukimpia palvelukriteerejä.

Lausuntokierroksella olevan lakiesityksen seitsemän vuoden siirtymätasaus rajoittaisi pysyvästi sote-palvelujen rahoituspohjaa. Lahden kaupungille tämä tarkoittaisi siirtymäaikana lähes 80 milj. euron vajausta soterahoitukseen ja tämän jälkeen vuositasolla noin 20 milj. euron vajausta tarpeeseen nähden.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen korostaa, että sote-uudistuksella ei saa olla vaikutusta kaupungin talouden tasapainoon, eikä pysyvää valtionosuuksien vähennystä uudistuksen jälkeen.

– Sotelakiesitystä ei ole valmisteltu yhteistyössä kuntasektorin kanssa ja siihen on jäänyt useita kaupunkeja eriarvoistavia ja syrjiviä tekijöitä. Lakiesityksessä oleva rahoitusmalli kohtelee epäoikeudenmukaisesti kuntia, jotka ovat pystyneet esimerkiksi tuottavuustoimenpiteiden ja rakenteellisten uudistusten kautta pitämään sote-kustannukset tarvevakioitua keskiarvoa alemmalla tasolla, sanoo Timonen.

Kaupunkien elinvoimaa vahvistettava

Kaupunginjohtaja Timonen on huolissaan kuntien elinvoiman ja kilpailukyvyn säilyttämisestä ja vahvistamisesta sote-uudistuksen jälkeen. Tulevan rahoitusmallin tulisi varmistaa kunnille mahdollisuudet tuottaa niille kuuluvat palvelut ja toteuttaa tarvittavat investoinnit. Kunnat huolehtivat jatkossakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohella merkittävästä määrästä peruspalveluja, joiden hoitamisen edellytykset olisi turvattava kannustavan rahoitusratkaisun avulla.

Lahden kaupunki nostaa lausunnossaan esille myös kaupunkien erityispiirteet, kuten pitkäaikaiseen työttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen sekä esimerkiksi valtion työpaikkojen sijoittumiseen ja määrään liittyviä kriteerejä.

Lahden kaupunki huomauttaa lausunnossaan, että rahoituksen tason perustuessa lähtökohtaisesti sote-maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin kustannuksiin, on riskinä, että alueellisista ja paikallisista eroista aiheutuvat tarpeet eivät tule rahoitetuksi riittävällä tasolla.
Lahden kaupunginhallitus käsitteli lausuntoa sote-lakiesityksestä 21.9.2020.