Hyppää sisältöön

Lahti hakee mukaan harrastamisen Suomen mallin pilottiin

Lahti kartoittaa kyselyllä harrastustoimijoita, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Lahden kaupunki pohtii parhaillaan, miten yhteistyötä eri harrastustoimijoiden ja koulujen kanssa voitaisiin vahvistaa lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi. Samalla valmistellaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle avustushakemusta harrastamisen Suomen mallin pilottiin.

Avustushakua varten kaupunki kartoittaa harrastustoimijoita, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Harrastustoimijoiden kysely on avoinna 18.-23.11.2020.

Lasten ja nuorten harrastustoiveita on jo kuultu Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyllä.

Suomen mallin tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton vapaa-ajan harrastus koulupäivän yhteydessä. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Avustuksesta osa voidaan kohdistaa myös koordinointikuluihin.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Pilotin hakuaika on 3.11.-2.12.2020, toiminta käynnistyy tammikuussa ja koskee kevään 2021 toimintaa.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Harrastustoimintaa tullaan toteuttamaan laajasti osallistaen niin koulut, toimijat kuin lapset ja nuoret. Pilotissa korostuu myös harrastustoimintojen laatu, monipuolisuus ja innovatiivisuus.

– Kevään aikana siis pilotoidaan, innovoidaan, kokeillaan ja valmistaudutaan jo uuteen hakuun, sillä keväällä haetaan avustuksia lukuvuoden 2021-2022 toimintaan, kertoo harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi Lahden kaupungilta.

Lahden Harrastustakuun valmistelun etenemisestä

Harrastustakuu on kirjattu yhdeksi Lahden kaupungin viidestä kärkihankkeesta. Syksyllä 2019 sivistyslautakunta antoi työryhmälle toimeksiannon laatia Harrastustakuun toteuttamiseksi toimenpidesuunnitelma, joka pyrkii ohjaamaan lapset ja nuoret heitä itseään kiinnostavaan ohjattuun harrastustoimintaan.

Sivistysjohtaja Tiina Granqvist kertoo, että mieleisen ja maksuttoman vapaa-ajan harrastamisen edistämistä on viety eteenpäin yhdessä sivistyksen palvelualueen eri edustajien kanssa.

Avustushakemusta valmistelee Lahden Harrastustakuutyöryhmä ja harrastuskoordinaattori. Työryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi
p. 044 416 3743, tiia.bucovschi@lahti.fi

sivistysjohtaja Tiina Granqvist
p. 050 383 6574