Hyppää sisältöön

Lahti jatkaa lapsiystävällisen kaupungin monipuolista kehittämistä mutta ei hae jatkokautta UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa

Lahden kaupunki jatkaa lapsiystävällisen kaupungin monipuolista kehittämistä mutta ei hae jatkokautta UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Lahti toimii edelleen lapsiystävällisen kunnan periaatteiden mukaisesti osana kaupunkistrategiaa. Tällä turvataan tavoitteellisen toiminnan jatkuminen. Sivistyslautakunta päätti asiasta kokouksessaan 14. joulukuuta.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen edellyttämää toimintamallia on Lahdessa toteutettu kahdeksan vuotta.
– Lahdessa mallia on kehitetty lapsen ja nuoren arkeen liittyvien konkreettisten toimenpiteiden sekä hallinnon ja päätöksenteon lapsilähtöisyyden yhdistelmänä, kertoo vastuualuejohtaja Lassi Kilponen Lahden Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmästä.

Koordinaatioryhmä arvioi, että Lapsiystävällinen kunta -toiminnan myötä Lahdessa on opittu painottamaan hyvinvointia sekä ajattelemaan palveluiden kehittämistä lasten oikeuksien näkökulmasta. Kehittämisessä otetaan huomioon laajasti lapsivaikutusten arviointi ja tunnistetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet.
– Lapsiystävällisen kunnan toimintaperiaatteita ja yhteistyössä opittua vaalitaan myös jatkossa, toteaa sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

Hyvinvointityö on strategista työtä

Nykymuodossaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -yhteistyö edellyttää kunnilta koordinaatio- ja seurantatehtäviin kohdennettua henkilöresurssointia. Tämän resurssoinnin sijaan Lahden koordinaatioryhmä esittää, että Lahdessa kootaan lasten ja nuorten hyvinvointityön monipuolinen kokonaisuus yhteen toimintasuunnitelmaan osaksi kaupunkistrategiaa. Toimintasuunnitelmaan sisällytetään myös Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia, jolla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen, Päijät-Hämeessä ja Lahdessa se perustuu lapsen oikeuksiin, turvallisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä yhdessä tekemiseen. Suunnitelmaa on tehty kaupungin moniammatillisena yhteistyönä nuorisovaltuuston ja seurakuntayhtymän kanssa.

Lapsiystävällinen toiminta on tavoitteellista

– Lahdessa lapsiystävällisyys on kirjattuna kaupungin strategiaan, vuosittaisiin kärkitoimenpiteisiin sekä palvelualueiden kehittämistavoitteisiin ja talousarvioon liitettäviin käyttösuunnitelman toimenpiteisiin. Palveluiden suunnittelussa, esimerkiksi palveluverkkotyössä korostetaan lapsivaikutusten arviointia osana kuntalaisvaikutuksia, Granqvist taustoittaa.

Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen sanoo, että Lahti on ollut pitkään mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -työssä. Kaupungissa on mallin tuella edistetty lapsiystävällisyyttä eri toimialoilla.
– Lapsiystävällisyys on pitkä tie ja on hienoa, että Lahti jatkaa lapsen oikeuksien toteutumisen varmistamista muulla tavoin edelleen.

Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sisältyy kaupungin toiminnan kehittämiseen. Yhtenä uutena osallistumisen välineenä on Lahdessa kehitetty Skididialogi. Kilponen kertoo, että skididialogi on lapsille ja nuorille sopiva menetelmä osallistua ja vaikuttaa sekä samalla opetella keskustelun, kuuntelun ja vuorovaikutuksen taitoja.
– Se on ympäristöpääkaupunkivuoden aikana käyttöön otettu toimintatapa, jossa on hyödynnetty Erätauko-dialogin oppeja. Lapsia ja nuoria tavoitetaan myös osallistuvan budjetoinnin menetelmillä.

Lahdessa panostetaan vahvasti JunnuYliopistoon, yrittäjyyskasvatukseen, harrastustakuuseen, liikkuvaan ja digitaaliseen nuorisotyöhön sekä ympäristökasvatukseen.
– Lapsiystävällistä Lahtea edistävät muun muassa perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, vuosittainen yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus ja yrityskylätoiminta sekä peruskouluissa ja lukioissa oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta, jatkaa Kilponen.

Lisätiedot

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574
vastuualuejohtaja, opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328

Suomen UNICEF ry
erityisasiantuntija Sanna Koskinen, 050 576 2293

_ _ _

  • Lahti on osallistunut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintaan kaikkiaan reilut kahdeksan vuotta: nelivuotiskausi 2018–2021, kaksivuotiskausi 2016–2017. Tätä pohjusti Lahden UNICEF-kaupunkivuosi 2014 ja sitä edeltävä valmisteluaika. Tunnustus on myönnetty aina edellisen kauden seuranta- ja arviointikokouksen perusteella.
  • Kunkin toimintavuoden lopussa UNICEFin edustajat ja koordinaatioryhmä käyvät läpi toimenpiteiden toteutumisen.