Hyppää sisältöön

Lahti jatkaa uudistamista säästöpaineiden keskellä

Kaupunginvaltuuston asettamista säästötavoitteista ei Lahdessa selvitä ilman palvelujen supistamista ja henkilöstömenojen karsimista.

Kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan tavoitteena on talousarvio, jossa taloutta tasapainotetaan ja samalla huolehditaan kaupungin elinvoimasta ja kilpailukyvystä 2020-luvulla.

Vuoden 2021 talousarvio edellyttää palveluverkon ja -tason tarkastelua

Sivistyksen palvelualueella suurimmat säästöpaineet kohdistuvat varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Sivistysjohtaja Tiina Granqvistin mukaan 12,9 milj. euron säästötavoitetta ei kuitenkaan saavuteta ilman henkilöstövähennyksiä.

Sivistyslautakunnalle esitetään varhaiskasvatuksen 3,7 milj. euron määrärahaleikkausta, joka kohdistuisi päiväkotipaikkojen vähentämiseen sekä ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon keskittämiseen.  Perhepäivähoidon ja kotihoidon tukea pitäisi supistaa, myös palvelusetelin arvo ja yksityisen hoidon tuen taso laskisi.

Perusopetuksen 5,3 milj. euron säästötoimenpiteet vuoteen 2020 verrattuna voidaan saada aikaan vähentämällä koulujen oppilaskohtaisia hankintamäärärahoja, ryhmäkokoja suurentamalla sekä vähentämällä henkilöstömenoja. Vaihtoehtoisina säästötoimenpiteinä on esitettynä myös tuntikehyksen pienentäminen, opetustuntien vähentäminen lainsäädännön minimiin, käytännössä tämä tarkoittaisi monipuolisesta kieliohjelmasta ja painotetusta opetuksesta luopumista.

Sivistyslautakunta joutuu tarkastelemaan myös nuorisopalvelu- ja kirjastoverkkoa sekä lukiokoulutuksen kurssitarjonnan supistamista ja Wellamo-opiston kurssimaksujen nostamista.

Vaikutukset kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esitetään mm. liikuntapalveluverkon karsimista. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen oman tuotantoa joudutaan supistamaan ja yhteistuotannoista luopumaan säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Leikkaukset kohdistuisivat myös museopalveluihin.

Vaikutukset ulottuvat teatterin ensi-iltojen määriin sekä orkesterin kiinnostavuudesta tinkimiseen solisti- ja kapellimestarivalinnoissa, mikä heijastuu suoraan kulttuurilaitosten tulonhankintaan ja pitkällä tähtäimellä valtionosuuksien määrään.

Lisäksi kansainvälisten urheilutapahtumien määrärahat esitetään puolitettavaksi.

Talousarvioaikataulu

Kaupungin vuoden 2021 talousarvion laatiminen etenee vaiheittain. Lautakunnat ja jaostot tarkastelevat vastuualueidensa talousarvioita elokuussa. Sivistyslautakunnassa talousarvioesitys on 25.8. ja Liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 27.8.

Kaupunginjohtaja julkaisee talousarvioesityksensä 6.10., ja kaupunginhallitus käsittelee esitystä 26.-28.10.2020. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2021 veroprosentit 9.11. ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 23.11.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 25.8. esityslistaan