Hyppää sisältöön

Lahti kerää jälleen asukkaiden mielipiteitä palveluistaan

Tutkimus lahtelaisten näkemyksistä kaupungin palveluista on käynnistynyt.

Lahden kaupunki haluaa kehittää palvelujaan ja tässä tehtävässä asukkailta säännöllisesti kerättävä palaute on ensiarvoisen tärkeää. Kyselytutkimuksen avulla kaupunki saa tietoa ja palautetta asiakastyytyväisyydestä sekä siitä, millaisena asukkaat pitävät nykyistä palvelutasoa. Samalla kaupunki pystyy suuntaamaan tulevaa toimintaansa entistä paremmin asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia tukevaksi.

Tutkimuksen toteutus on annettu Suomen Kuntaliiton omistaman FCG:n tehtäväksi.  Kysely lähetetään lokakuussa 2000:lle satunnaisotannalla valituille henkilöille. Vastaaminen on mahdollista myös sähköisesti. Tulokset ovat käytettävissä tammikuussa 2021. Vastaava kysely on aikaisemmin toteutettu Lahdessa vuosina 2008, 2012, 2015 ja 2017.

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Päivi Kokkonen, Lahden kaupunki puh. 050 383 6397

tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG Konsultointi Oy puh. 0500 762 675

Aihealueet