Hyppää sisältöön

Lahti kirjasi hallitusohjelmatavoitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungin hallitusohjelmatavoitteet ja perusti työryhmän talouden tasapaino-ohjelmatyöhön.

Lahden kaupunki on yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja eri sidosryhmien kanssa koonnut edunvalvontaohjelmansa viiteen hallitusohjelmatavoitteeseen. Ne kohdistuvat kevään eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseen.

Hallitusohjelmatavoitteet liittyvät elintarviketeollisuuteen, ympäristöedelläkävijyyteen, kansallisen talviurheilun keskukseen, keskuskaupunkien saavutettavuuteen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukseen.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli useampaa oikaisuvaatimusta ja hylkäsi ne esitysten mukaisesti.

 

Tasapainoa haetaan parlamentaarisesti

Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapaino-ohjelmatyön ja perustaa tarkoitukseen parlamentaarisen työryhmän, jonka toimikausi jatkuu 31.3.2025 asti.

Ohjelmassa huomioidaan valtuuston aiemmin asettaman parlamentaarisen ryhmän periaatelinjaukset ja määritellään kaupungin keskeisten palvelujen laajuus ja laatutaso talouden tunnuslukujen perusteella. Talouden tasapaino-ohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion kehykseen ja taloussuunnitelmaan kaudelle 2024-2026.

Kaupunginhallitus nimesi parlamentaarisen työryhmän jäseniksi monijäsenisten valtuustoryhmien puheenjohtajat. Jäsenille nimetään varajäsenet valtuustoryhmissä. Pysyviksi asiantuntijajäseniksi nimetään kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat, kehittämisjohtaja ja talousjohtaja.

Parlamentaarinen ryhmä tekee esityksen talouden tasapaino-ohjelmasta lokakuussa 2023. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmaa vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginvaltuusto päättää talouden tasapaino-ohjelmasta 27.11.2023 vuoden 2024 talousarvion yhteydessä.

 

Asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.

 

Lisätietoja:

Sirkku Hildén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 050 327 2691

Linkki esityslistaan