Hyppää sisältöön

Lahti laatii luontokadon torjumiseen mallin, jota voi soveltaa kotimaassa ja kansainvälisesti

Lahden kaupunki luo yhdessä Sitran ja Kestävä Lahti -säätiön kanssa luontopositiivisen kaupungin toimintamallin, jota myös muut kaupungit voivat hyödyntää kotimaassa ja kansainvälisesti. Alan asiantuntijat kokoontuvat Lahteen 15. helmikuuta.

Luontopositiivisuus on viime vuosina yleistynyt käsite. Se liittyy luontokadon pysäyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

– Luontopositiivinen elämä tuottaa luonnolle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tällöin toiminnan nettovaikutus luontoon on positiivinen, projektipäällikkö Hanna Mattila määrittelee.

Mattila johtaa Lahden kaupungin työtä kohti luontopositiivisuutta.

– Kaupungeilla on luontokadon torjumisessa tärkeä rooli, sillä esimerkiksi maankäytön muutokset ovat merkittävä uhka luonnon monimuotoisuudelle, sanoo Mattila.

Alan asiantuntijat kokoontuvat Lahteen Luontopositiivinen kaupunki rakennetaan yhdessä! -tapahtumaan 15. helmikuuta. Tilaisuuteen on kutsuttu kaupungeissa ja alueilla luontotyötä tekeviä ja heidän sidosryhmiään.

Lahden luontotavoite määritellään tänä vuonna

– Määrittelemme Lahden alueelle luontotavoitteen ja laadimme yhdessä alueen toimijoiden kanssa tiekartan sen saavuttamiseksi tämän vuoden aikana, Mattila kertoo.

Mattila korostaa yhteistyön merkitystä luontotyön joka vaiheessa.

– Vaikka kaupunkien rooli on iso, emme pärjää yksin, vaan mukaan tarvitaan kaikkia: yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja asukkaita.

Lahden pioneerityön tavoitteena on luoda luontopositiivisen elämän toimintamalli, joka voidaan skaalata muihin kaupunkeihin ja seuduille kotimaassa ja kansainvälisesti. Sitra on työn tärkeä tukija ja rahoittaja.

Sitran kestävyysratkaisut-teeman johtaja Lasse Miettisen mukaan luontopositiivisuus on seuraavan sukupolven kokonaisvaltainen ekologinen kestävyystavoite, joka tuo yhteen aiemmin erilliset osa-alueet: luonnon monimuotoisuuden, ilmaston ja luonnonvarat. Kunnilla ja kaupunkiseuduilla on tämän tavoitteen toteuttamisessa keskeinen rooli.

– Lahden seudun aloitteellisuus lähteä pilotoimaan tietä kohti luontopositiivisuutta näyttää suuntaa koko suomalaiselle kuntakentälle – ja laajemminkin, toteaa Miettinen.

Lahti lähestyy luontopositiivisuutta sekä tieteen että taiteen näkökulmista

Luontokadon pysäyttämisen kansainvälisistä tavoitteista sovittiin YK:n luontokokouksessa Montrealissa joulukuussa 2022 (COP15). Valtioiden tulee pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä ja siitä eteenpäin luonnon tilan tulee vahvistua. Päätöksen taustalla on tieteellinen tieto, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus hupenee nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa.

Lahden tiekarttaa kohti luontopositiivisuutta laaditaan tieteellisen tiedon pohjalta, ja rinnalla hyödynnetään myös taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia.

– Taide voi välittää tunteita ja luoda uusia osallistumisen ja vuorovaikutuksen paikkoja. Luova ajattelu voi johtaa jopa uusiin näkökulmiin ja innovaatioihin ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa, Mattila pohtii.

Luontopositiivinen kaupunki rakennetaan yhdessä! -tapahtumaan sisältyy mahdollisuus opastettuun kierrokseen visuaalisten taiteiden museo Malvan Tulevaisuuden puutarha -näyttelyssä.

Luontopositiivinen kaupunki rakennetaan yhdessä! -tapahtuma kytkeytyy planetaarisen terveyden konferenssiin, joka järjestetään Lahdessa 13.–15.2.  People and Planet -konferenssi syventyy ympäristön ja terveyden väliseen vuorovaikutukseen.

 

Lyhyesti

  • Lahden kaupunki luo yhdessä Sitran ja Kestävä Lahti -säätiön kanssa luontopositiivisen kaupungin toimintamallin, jota myös muut kaupungit voivat hyödyntää kotimaassa ja kansainvälisesti.
  • Luontopositiivisuus on viime vuosina yleistynyt käsite, joka liittyy luontokadon pysäyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.
  • Luontopositiivinen elämä tuottaa luonnolle enemmän hyötyä kuin haittaa. Tällöin toiminnan nettovaikutus luontoon on positiivinen. Taustalla on kansainvälinen tavoite luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.
  • Luontopositiivisuuteen sisältyy myös ilmastotyö, sillä kasvihuonekaasut ovat yksi luontokatoa aiheuttava tekijä.
  • Luontokadon alkusyy on ylikulutus. Käytämme luonnonvaroja yli kestävyyden rajojen.

Lisätiedot

Aihealueet