Hyppää sisältöön

Lahti mukaan kansalliseen koulutuksen DigiOne-hankkeeseen

DigiOnen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta.
DigiOne - kansallinen hankekuva

DigiOne-yhteistyön ovat aloittaneet Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Kuntien Tiera marraskuussa 2020. Nyt hankkeeseen liittyvät mukaan myös Lahden ja Jyväskylän kaupungit. DigiOne on käynnistänyt yhteistyön myös Kuntaliiton kanssa.

Koulujen käyttöön helppokäyttöisiä ja hyvin saavutettavia palveluja

DigiOnen keskiössä on oppija. Tavoitteena on lasten ja nuorten oppimisedellytysten parantaminen, tasa-arvoisuuden edistäminen sekä oppijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Tämä konkretisoituu hankkeen tavoitteeseen tuottaa koulutuksen palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Digitaaliseen palvelualustaan integroidaan opetuksessa ja koulutuksessa tarvittavat palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Lahden kaupungin perusopetuksessa tervehdimme ilolla sitä, että DigiOne tuo tullessaan nykyaikaiset oppimisen ja yhteydenpidon työvälineet, jolloin yhdellä kirjautumisella ja yhdellä käyttöliittymällä opettajalla ja oppilaalla on käytössään työssään tarvitsemat välineet, kertoo kaupungin perusopetuspalveluista opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen.

DigOne – kansallisesti yhtenäinen tapa toimia

DigiOnen hankejohtaja Kirsi Lehto kertoo, että olemme rakentamassa Suomen ja jopa maailman tasolla ainutlaatuista alustatalouteen perustuvaa koulutuksen ekosysteemiä, jonka muodostavat käyttäjät sekä julkiset ja kaupalliset toimijat yhdessä. DigiOnessa luotujen tietomallien ja standardoitujen rajapintojen avulla luodaan kansallisesti yhtenäinen tapa toimia.

Osallistujien toiveena on, että myös päällekkäinen työ vähenee muun muassa hankintojen, integraatioiden sekä tietoturvan ja tietosuojan alueilla.

Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka, ja sen aikana kehitetään palvelut perusopetukseen ja lukioon. Hankkeeseen haettavalla lisärahoituksella pyritään yhdistämään varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus samaan kokonaisuuteen, jolloin digitaalisen palvelualustan palveluita saadaan rakennettua palvelemaan koko koulutuskenttää.

DigiOne-yhteisöön liittyminen on erittäin mieluinen juttu. Pääsemme mukaan tämän vuosikymmenen tärkeimpään sivistyksen palveluita koskevaan kehitystyöhön. Meillä DigiOne on nyt yhtenä kaupungin strategian kärkitoimenpiteenä, Kilponen summaa.

Kuntaliitto toimii kuntien äänenä yhteistyöverkostojen rakentamisessa

Nyt mukana olevat kunnat kattavat yli 25 % Suomen väestöstä. Yhteistyöllä tavoitellaan DigiOne -tietoisuuden levittämistä kuntiin, vaikuttamista ja yhteistyötä valtakunnallisella tasolla sekä yhteistyön ja yhteistyöverkostojen rakentamista. Lähtökohtana on, että DigiOnen palvelualustaan voivat liittyä vaiheittain kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät, kaupallisten palveluiden tuottajat sekä muut koulutusalan toimijat.

Seitsemän kehittäjäkaupunkia, Kuntien Tiera ja Kuntaliitto haluavat yhdessä vaikuttaa opetuksen tulevaisuuteen ja lainsäädäntöön kansallisella tasolla. Kuntaliitto toimii tärkeässä roolissa, jotta vähitellen kaikki kunnat saataisiin mukaan yhteiseen koulutuksen ekosysteemiin. Kuntaliitto kokoaa yhteen eri toimijoita ja verkostoja, joista on hyötyä myös DigiOnen kehittämistyössä.

Pidämme tärkeänä, että DigiOne mahdollistaa yhteiset ratkaisut tulevaisuudessa koko kuntakentälle. Tällöin vältetään tilanne, jossa kunnat yksinään joutuvat kehittämään alueellisia ratkaisuja, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Lisätietoja

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut, opetus- ja kasvatusjohtaja
Lassi Kilponen, p. 044 716 1328, lassi.kilponen@lahti.fi

DigiOne, hankejohtaja Kirsi Lehto, p. 050 314 2815, kirsi.lehto@vantaa.fi sekä ohjausryhmän puheenjohtaja, hankkeen vastuullinen johtaja Ilkka Kalo, p. 040 707 1115, ilkka.kalo@vantaa.fi

Suomen Kuntaliitto ry, varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, p. 050 567 1624, hanna.tainio@kuntaliitto.fi

DigiOne numeroina

Lue lisää DigiOnen verkkosivuilta