Hyppää sisältöön

Lahti mukana ProDigial-tutkimusohjelmassa

Tietyömailla ja koko infra-alalla törmätään usein tuottavuusongelmiin. Lahti osallistuu tutkimusohjelmaan, joka tähtää sujuvampiin infratyömaihin ja kustannustehokkaaseen ylläpitoon.
Kuvituskuva infratyömaasta

Tietoa hukkuu matkan varrella, päällekkäistä työtä tehdään paljon ja projektien omistajuudessa on epäselvyyksiä. ProDigial-tutkimusohjelman päätavoitteina on parantaa tiedonhallintaa ja yhteistyötä koko infrahankkeen elinkaaren ajan.

– Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottavuus- ja digiloikka infra-alalle. Siihen tärkeä avain on tiedonhallinnan parantamisen lisäksi asenteiden ja toimintakulttuurin muutos. Tärkeä tavoite on myös uuden tiedon tuottaminen päätöksentekoon sekä eri tahojen välisen vuoropuhelun lisääminen, hanketta johtava Industry Professor Kalle Vaismaa Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terrasta kertoo.

Tutkimusohjelma jakautuu neljään tutkimuskokonaisuuteen, jotka liittyvät elinkaaren läpäisevään tietoon, hankintaan ja yhteistyöhön, toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Yhtenä kantavana teemana on elinkaariajattelun lisääminen.

Muutos aikaan koko alan yhteistyöllä

Yksi merkittävä osa-alue ProDigialissa on toimintakulttuurin muutos. Jos tekniset ratkaisut eivät päädy käytäntöön, digiloikka jää ottamatta.

ProDigial-hanketta koordinoi Tampereen yliopisto. Mukana ovat myös Väylävirasto sekä kymmenen kaupunkia: Lahden lisäksi Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio. Tutkimusohjelmassa tehdään monenlaisia pilotteja konkreettisissa infrahankkeissa, joita on toteuttamassa 20 infra-alan yritystä.

Alan digitalisaation ja tehostuvan yhteistyön hyödyt ovat suuret myös tavalliselle kuluttajalle, jolle sujuvat työprosessit ja tiedonkulku näkyvät esimerkiksi tietyömaiden nopeutumisena ja tieverkoston parempana kuntona. ProDigial-tutkimusohjelman 2020–2023 kokonaisrahoitus on 1,5 miljoonaa euroa.

Aihealueet