Hyppää sisältöön

Lahti nostaa esille rataratkaisut ja kaupunkien tasapuolisen kohtelun

Lahden kaupungin keskeinen sijainti Etelä-Suomessa pitää huomioida valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 

Lahden kaupunki toteaa lausunnossaan, että itäisten ratayhteyksien pitää jatkossakin kulkea Lahden kautta. Väyläviraston selvityksen mukaan itäisen suunnan paras vaihtoehto hyöty-kustannussuhteeltaan on nykyisten, Lahden kautta kulkevien ratayhteyksien parantaminen.

Rataverkon pitkän tähtäimen kehittämisessä pitäisi huomioida Lahti-Heinola-Mikkeli ratayhteys, joka Väyläviraston vuoden 2019 selvityksessä oli itäradan uusista yhteyksistä hyöty-kustannussuhteeltaan paras vaihtoehto.

Lahti on mukana Suomirata-hankeyhtiössä, jonka lentorata -suunnitelma nopeuttaa toteutuessaan kaikkien itäisen Suomen kaupunkien yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Tavoitteena tasavertainen MAL-sopimus

Lahden kaupunki pitää välttämättömänä, että valtio sitoutuu uusien MAL-kaupunkiseutujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Lahti, Jyväskylä ja Kuopio tulee nähdä tasavertaisina kuuden suurimman kaupungin kanssa myös liikennehankkeiden rahoituksen näkökulmasta.

MAL-sopimuksen keskeinen tavoite on edistää sujuvaa arkea, sillä maankäyttö, asuminen ja liikenne koskettavat jokaista asukasta ja yritystä.

Valtion vastattava oman liikenneverkkonsa kehittämisen rahoituksesta

Suunnitelmassa esitetty yhteisrahoitusmalli ei ole kaupunkien kannalta hyväksyttävä. Yhteisrahoitusmalli muuttaisi valtion ja kuntien kustannusvastuita. Lähtökohtana tulee olla, että valtio vastaa valtion väylistä ja niiden kustannuksista ja kunnat katuverkosta. Yhteisrahoitusmalli lisäisi kuntien ja kaupunkiseutujen välistä eriarvoisuutta. Lahden kaupungin lausunnon mukaan yhteisrahoitusmallin tulisi koskea ainoastaan isoja hankekokonaisuuksia, jotka eivät sisälly käytössä oleviin hyväksyttyihin kustannusjakosuosituksiin.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma esillä kaupunginhallituksessa

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot; henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet.