Hyppää sisältöön

Lahti on keskivertoa turvallisempi suuri kaupunki

Lahdessa viranomaisten tietoon tulleiden rikosten ja rikkomusten määrä on vähentynyt vuodesta 2010 lähtien selvästi jyrkemmin kuin maassa keskimäärin. Tarkasteltaessa yli 100 000 asukkaan kaupunkeja (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja Lahti) tehdään Lahdessa keskimääräistä vähemmän henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Omaisuusrikosten taso on sen sijaan pysytellyt Lahdessa korkeana.

Lahdessa rikosten ja rikkomusten määrä on vähentynyt selvästi keskivertoa enemmän vuodesta 2010 lähtien

Lahdessa viranomaisten tietoon tulleiden rikosten ja rikkomusten määrä on laskenut selvästi vuodesta 2010 lähtien, vaikka tämä kehitys ei ole ollutkaan aivan suoraviivaista. Vuonna 2010 viranomaisten tietoon tuli Lahdessa noin 269 ja vuonna 2022 noin 112 rikosta ja rikkomusta 1000 asukasta kohti. Suhteellinen vähennys on ollut Lahdessa voimakkainta vuosina 2010–2022 yli 100 000 asukkaan kaupungeista ja selvästi valtakunnallista keskiarvoa voimakkaampaa. Vuonna 2010 viranomaisten tietoon tuli koko maassa noin 174 ja vuonna 2022 noin 89 rikosta ja rikkomusta 1000 asukasta kohti. Vuonna 2022 yli 100 000 asukkaan kaupungeista viranomaisten tietoon tuli selvästi vähiten rikoksia ja rikkomuksia Espoossa (noin 71/1000 asukasta). Eniten rikoksia ja rikkomuksia tuli ilmi Vantaalla (noin 125 kappaletta/1000 asukasta).

Yli 100 000 asukkaiden kaupungeista vähiten henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli viranomaisten tietoon vuonna 2022 Oulussa (6,78/1000 asukasta), Tampereella (6,89/1000 asukasta) ja Lahdessa (6,94). Eniten näitä rikoksia tuli viranomaisten tietoon Helsingissä (10,04 rikosta/1000 asukasta), Vantaalla (9,98 rikosta/1000 asukasta) ja Jyväskylässä (9,64 rikosta/1000 asukasta). Lahtea voidaankin pitää keskivertoa turvallisempana suurena kaupunkina.

Omaisuusrikokset ovat edelleen korkealla tasolla Lahdessa

Vaikka viranomaisten tietoon tulleiden rikosten ja rikkomusten määrä on Lahdessa laskenut jyrkästi vuodesta 2010 lähtien, omaisuusrikosten määrä ja etenkin niiden suhteellinen osuus on kasvanut. Viranomaisten tietoon tuli Lahdessa 1000 asukasta kohti vuonna 2010 noin 57 ja vuonna 2022 noin 64 omaisuusrikosta. Nykyisin yli puolet Lahdessa tehdyistä rikoksista on erilaisia omaisuusrikoksia. Koko maassa omaisuusrikoksia tuli ilmi 1000 asukasta kohti vuonna 2010 noin 46 ja vuonna 2022 noin 41.

Huumausainerikoksia tuli vuonna 2022 viranomaisten tietoon eniten Turussa (8,23 rikosta/1000 asukasta), Helsingissä (7,27 rikosta/1000 asukasta) ja Vantaalla (6,98 rikosta/1000 asukasta), ja Lahti on tässä tilastossa neljäntenä (6,78 rikosta/1000 asukasta). Koko maassa huumausainerikoksia tuli vuonna 2022 ilmi 1000 asukasta kohti 4,52. Jyväskylän ja Kuopion tapaan viranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä kasvoi Lahdessa voimakkaasti 2010-luvulla. Vuonna 2010 Lahdessa tuli ilmi 3,71 huumausainerikosta 1000 asukasta kohti, mikä ei juuri poikennut koko maan keskimääräisestä tasosta (3,67 rikosta/1000 asukasta).

Lähde: Tilastokeskus/Rikos- ja pakkokeinotilasto/13h4- – Tietoon tulleet rikokset ilmoitusvuoden mukaan, tekoalueen väestöön suhteutetut luvut, 1980–2022

Lisätietoja