Hyppää sisältöön

Lahti on ratkaisevasti vähentänyt päästöjään: hiilineutraalius häämöttää jo vuonna 2025

Lahden kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta jo vuonna 2025, 10 vuotta useimpia kaupunkeja aikaisemmin. Lahti luopui kivihiilestä kaukolämmön tuotannossa ja nyt vähennetään liikenteen päästöjä.

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti on onnistunut vähentämään kasvihuonepäästönsä jo alle puoleen vertailuvuodesta 1990. Tieto selviää Lahden tuoreista päästölaskentaluvuista.

Lahden alueen vuosittaiset kasvihuonepäästöt laskivat vuodesta 1990 vuoteen 2019 huimat yli 690 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2e). Määrä vastaa noin 135 000 ihmisen edestakaisen Thaimaan-lennon hiilidioksidipäästöjä.

Suurin syy nopeaan päästövähennykseen on muutos kaukolämmön tuotantotavassa. Kaupungin omistama Lahti Energia luopui kivihiilen poltosta kaukolämmön tuotannossa keväällä 2019. Uusi biolämpölaitos otettiin käyttöön samana vuonna.

Ympäristöpääkaupunki hyvässä vauhdissa

Lahti on vuonna 2021 Suomen ensimmäinen Euroopan ympäristöpääkaupunki. Tavoitteena Lahdella on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä, eli kymmenen vuotta useimpia muita kaupunkeja ja myös Suomen valtiota aikaisemmin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että Lahdessa syntyy 80 prosenttia vähemmän päästöjä kuin vertailuvuonna 1990.

Lahden tämänvuotisten päästöjen arvioidaan olevan jo 70 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Vuoden 2020 virallisia lukuja ei ole vielä käytettävissä.

”Lahti on isojen kaupunkien joukossa todellinen edelläkävijä, sillä muualla vasta suunnitellaan kivihiilen ja turpeen polton lopettamista. Olemme hyvässä vauhdissa. Töitä on kuitenkin vielä edessä, jotta tavoite saavutetaan vuonna 2025”, kertoo Lahden ympäristökoordinaattori Aino Kulonen.

Liikenne nousee suurimmaksi päästölähteeksi

Energiantuotanto aiheutti vielä vuonna 2019 yli puolet Lahden alueen päästöistä. Nyt suurin päästölähde on liikenne.

Lahti pyrkii vähentämään liikenteen päästöjä samalla, kun liikkumista tehdään kaupunkilaisille sujuvammaksi. Kaupunki esimerkiksi parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja sujuvuutta, lisää sähkön ja biokaasun käyttöä joukkoliikenteessä ja yksityisautoilussa sekä parantaa kevyen liikenteen verkostoja.

Lahden vuosittaiset kasvihuonepäästöt sektoreittain vuosina 1990, 2017 ja 2019 sekä vuoden 2021 arvio ja 2025 tavoite. Luvut perustuvat Lahden alueen tuotantoperusteisiin päästöihin hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna (Lähde: Lahden kaupunki).

Muita ilmastotoimia Lahdessa 

  • Lahdessa asukkaita on houkuteltu ilmastotekoihin esimerkiksi kännyköihin ladattavalla CitiCAP-sovelluksella, jossa oman auton kotiin jättämisellä voi säästää selvää rahaa henkilökohtaisen päästökaupan kautta.
  • Myös valtion ja EU:n toimilla on merkitystä. Valtion tuki öljylämmityksestä luopujille rohkaisi myös lahtelaisia energiaremontteihin vuonna 2020.
  • Lahti on laatinut laajan toimenpidelistan ilmastonmuutoksen sopeutumiseksi ja torjumiseksi. Ohjelmassa on sata kohtaa, ja se käsittää kaikki kaupungin toimialat.
  • Lahden ilmastotoimenpiteitä esitellään tarkemmin Lahden ympäristövahti -sivustolla,
    joka on Lahden ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden seurantapalvelu.

Lisätietoja