Hyppää sisältöön

Lahti pääsi mukaan harrastamisen Suomen mallin pilottiin

Harrastamisen Lahden mallin pilotissa harrastustoiminta käynnistyy 1.-9.-luokkalaisille neljällä koululla tammikuun lopussa.

Lahden kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen rahoituspäätöksen harrastamisen Suomen mallin pilottiin kevääksi 2021.

Harrastamisen Lahden mallia pilotoidaan Kärpäsen, Lähteen, Mukkulan ja Möysän kouluilla. Harrastustoiminta käynnistyy tammikuun lopussa. Harrastustarjonnasta tiedottamisen pääkanavana toimii HarrasteLahti-sivusto.

Harrastustoiminta on maksutonta sekä lähtökohtaisesti säännöllistä ja viikoittaista. Lahden kaupungilta harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi kertoo, että lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti luvassa on muun muassa parkouria, koodausta, kädentaitoja ja monipuolisesti eri taiteenmuotoja, jalkapalloa ja muuta liikuntaa.
– Harrastustoimintaa ohjaa alansa ammattilaiset ja mukana on seuroja sekä kaupungin omia toimijoita, kuten Wellamo-opisto, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut. Toimintaa järjestetään koulujen, lähikirjastojen ja nuorisopalveluiden tiloissa.

Kolmen yhtenäiskoulun ja yhden alakoulun harrastussuunnitelmat valmiina toteutukseen

Bucovschi kertoo, että avustushakua varten laadittiin neljän pilottikoulun koulukohtaiset harrastussuunnitelmat koululaiskyselyn tulosten pohjalta. Lasten ja nuorten harrastustoiveita kartoittaneen opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyn tulokset julkaistaan Suomen mallin sivuilla viikolla 52.

Avustushakua varten kaupunki kartoitti myös harrastustoimijoita, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Lahden kaupungin kanssa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Bucovschin mukaan kyselyyn vastasi yhteensä 35 toimijaa, joista osa on mukana jo kevään pilotissa.
– Kevään kuluessa kiinnostuneita harrastustoimijoita kutsutaan laajemmin mukaan jatkohakemuksen valmisteluun.

Koulukohtaisten harrastussuunnitelmien laadintaan osallistuivat harrastuskoordinaattori, nuorisopalveluiden harrastustoiminnan ohjaajat sekä pilottikoulujen rehtorit ja kerhoyhdyshenkilöt.

Harrastamisen Suomen mallin pilotti

Suomen mallin tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mahdollistaa jokaiselle mieluisa ja maksuton vapaa-ajan harrastus koulupäivän yhteydessä. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Avustuksesta osa voidaan kohdistaa myös koordinointikuluihin.

Harrastamisen Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten harrastustoiveiden kuuleminen, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lahden Harrastustakuun valmistelun etenemisestä

Harrastamisen Suomen mallin seuraava hakuaika on tulevana keväänä ja koskee lukuvuoden 2021-2022 toimintaa.

Harrastustakuu on kirjattu yhdeksi Lahden kaupungin viidestä kärkihankkeesta. Syksyllä 2019 sivistyslautakunta antoi työryhmälle toimeksiannon laatia Harrastustakuun toteuttamiseksi toimenpidesuunnitelma, joka pyrkii ohjaamaan lapset ja nuoret heitä itseään kiinnostavaan ohjattuun harrastustoimintaan. Mieleisen ja maksuttoman vapaa-ajan harrastamisen edistämistä on viety eteenpäin yhdessä sivistyksen palvelualueen eri edustajien kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja Tiina Granqvist.

Lisätiedot

Lahden kaupunki
harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschi
p. 044 416 3743, tiia.bucovschi@lahti.fi

korjattu vuosilukuvirhe 22.12. klo 11.45 : Lahden kaupunki Suomen mallin pilottiin kevääksi 2021.