Hyppää sisältöön

Lahti sopeutti toimintaansa ja luottaa vahvuuksiinsa

Lahden kaupunki pystyi sopeuttamaan toimintaansa vuonna 2019 kuntatalouden heiketessä koko maassa. Tilikauden tulos oli alijäämäinen, –20,5 milj. euroa ja vuosikate laski 26,4 miljoonaan euroon. Suurin vaikutus kaupungin tulokseen oli hyvinvointiyhtymän maksuosuuden 23 milj. euron ylityksellä.

Kuntataloudessa vuosi 2019 oli historiallisen heikko koko Suomessa. Lahden tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toteutui kuitenkin noin 15 milj. euroa lopullista talousarviota positiivisempana. Kaupunki pystyi sopeuttamaan toimintaansa ja kattoi käyttötalouden säästöillä ja toimintatulojen ylityksellä odotettua pienempää verokertymää.

Suurin vaikutus Lahden kaupungin taloudelliseen tulokseen oli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän maksuosuuden 23 milj. euron ylityksellä.  Yhtymä on käynnistänyt laajan toiminnan ja talouden muutosohjelman. Valtion toteuttamat verojärjestelmän muutokset alensivat verokertymää.

Lahden kaupungin investoinnit jatkuvat korkealla, yli sadan miljoonan euron tasolla. Kaupunki rakentaa uusia monitoimitaloja, jotka muuttavat toimintatapoja ja parantavat palvelutasoa. Suurimpia meneillään olevia rakennushankkeita ovat Rakokiven monitoimitalo 10,8 milj. ja Launeen monitoimitalo 10,7 milj. euroa. Kaupunginsairaalasta uudistettiin pääterveysaseman 3 milj. eurolla. Kadunrakennukseen käytettiin yli 40 milj. euroa, josta Eteläisen kehätien osuus oli 24,5 milj. euroa.

Lahden kaupungin vuosikatteeksi muodostui 26,4 milj. euroa ja tilikauden tulos oli –20,5 milj. euroa. Kaupungin omaan toimintaan otetut lainat olivat vuoden 2019 lopussa 298,4 milj. euroa eli 2489 euroa asukasta kohden. Koko konsernin lainamäärä vuoden lopussa oli 1 193 milj. euroa.

Ympäristökaupunki ja yliopisto luovat uutta

Lahden asukasmäärässä ei tapahtunut suuria muutoksia ja asukkaita on nyt 120 000. Lahti kilpailee uusista asukkaista muiden kaupunkiseutujen kanssa. Keskeisiä vetovoimatekijöitä ovat yritykset ja työpaikat, viihtyisä kaupunkiympäristö ja asumisen monimuotoisuus. Keskusta-alueiden merkitys on kasvanut.

Lahti valittiin ensimmäisenä suomalaiskaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuodeksi 2021. Euroopan komission myöntämä nimitys on merkittävä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lahdesta tulee hiilineutraali jo vuonna 2025, ensimmäisenä suurena kaupunkina Suomessa.

Lahdesta tuli Suomen uusin yliopistokaupunki, kun Lappeenrannan yliopisto muuttui Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi vuoden 2019 alussa. Uusi LUT-yliopisto toimii kahdella kampuksella, Lahdessa ja Lappeenrannassa. Muutos on tuonut Lahteen uusia koulutusohjelmia, professoreja, tutkijoita ja innovatiivista yritysyhteistyötä.

– Yritysten ja yhteisöjen panostus yliopistoon on jo nyt ollut ilahduttavaa. Lahdessa työskentelee tällä hetkellä viisi professoria ulkopuolisella rahoituksella. Suurin tuki kohdistuu biotalouteen, joka on ympäristöosaamisen ydintä. Tulevana Euroopan ympäristöpääkaupunkina kehitämme yhteistyössä yliopiston ja yritysten kanssa uusia kestävän kaupunkikehityksen malleja, sanoo kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Tilinpäätös on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoa:

kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 050 337 4386

Aihealueet