Hyppää sisältöön

Lahti suojelee arvokasta pohjavettään maankäytön suunnittelulla

Lahti on ottanut pohjaveden vaalimisen ohjenuorakseen maankäytön suunnittelussa. Pohjavesi vaikuttaa Euroopan ympäristöpääkaupungissa kaikkeen yritysten sijoittumisesta pientalon pihan pinnoitteeseen. Pienikin pisara voi pilata suuren määrän puhdasta pohjavettä.

Pohjavesi on viime vuosina ratkaissut, missä yritykset voivat toimia Lahdessa. Kaupunki on sijoittanut riskialtista yritystoimintaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Kymmenen huoltoaseman tonttia on muutettu toiseen käyttöön. Liikenteen riskit pohjavedelle puolestaan pienenivät, kun raskaan liikenteen valtatie 12 siirtyi pois pohjavesialueelta vuoden 2020 lopussa.

– Pohjaveden suojelu on myös elinkeinoelämän etu. Maailmallakin tunnettua lahtelaisen puhtaan pohjaveden antia ovat Hartwallin juomat, Viking Maltin maltaat ja Teerenpelin viski – sekä tietenkin juomavesi. Monilla teollisuuslaitoksilla on omat pohjavedenottamonsa, ja paineellisella pohjavedellä viilennetään toimisto- ja tuotantotiloja, kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen sanoo.

Pohjavesialueilla rajoitetaan maaperän käyttöä

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti lepää Suomen suurimpien pohjavesivarantojen päällä. Lahdella on 15 vedenoton kannalta tärkeää pohjavesialuetta, jotka kattavat noin 14 prosenttia kaupungin pinta-alasta. Useat pohjavedenottamot sijaitsevat kaupungin keskellä. Pohjaveden muodostumisalueilla maaperä johtaa vettä erityisen hyvin. Niille jätetään mahdollisimman paljon pinnoittamatonta maata, tai alue pinnoitetaan vettä läpäisevillä materiaaleilla.

– Pohjavesialueilla kaupunki voi määrätä pihan kulkuväylälle hiekkaa tai muuta vettä läpäisevää pinnoitetta. Myös maaperän käyttöä energiantuotannossa rajoitetaan: esimerkiksi maalämpökaivoja ei voi tehdä, Karvinen-Jussilainen sanoo.

Soranotto kuuluisalla Renkomäen harjulla loppuu

Lahti turvaa pohjavettä nyt myös Renkomäen soraharjulla, jossa pohjaveden muodostumisalueella on 60 hehtaarin laajuinen soranottoalue. Harjun sora on ollut tärkeää rakennusmateriaalia. Pohjavettä suojaava sorakerros on vuosikymmenien aikana ohentunut merkittävästi.

Nyt soranotto päättyy ja paikoin yli kaksikymmentä metriä korkeiden rinteiden maisemointi alkaa. Soranottoalueesta tehdään asukkaille lähivirkistysalue.

Pohjaveden muodostumisalueet ja pohjavesialueet Lahdessa: kartta.lahti.fi. Valitse kartalla näkyväksi tiedoksi Ympäristö / Pohjavesialueet.