Hyppää sisältöön

Lahti tehostaa oikean tiedon käyttöä päätöksenteossa

Lahti on Tiedolla johtamisen tiekartta -hankkeessa kehittänyt oikeaan ja ajankohtaiseen tietoon perustuvaa palvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa.

Mitä kehitetään kun johdetaan tiedolla

Tiedolla johtamisessa on kyse oikean tiedon hyödyntämisestä toiminnassa. On varmistettava, että palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa käytettävä tieto on oikeaa, virheetöntä ja ajankohtaista. Pelkästään oikean tiedon olemassaolo ei riitä, vaan on mietittävä mitä tietoa missäkin vaiheessa käytetään, missä muodossa se esitetään, ja onko aiheellista yhdistää tietoja eri lähteistä ja analysoida niitä ennen käyttöä. Kootun tiedon pohjalta on osattava myös tehdä oikeita johtopäätöksiä. Toiminnan suunnittelussa on pyrittävä ennakoimaan myös tulevaisuuden muutoksia, jolloin yhteistyö eri tahojen, esimerkiksi yritysten kanssa on tärkeää.

Tiedon hyödyntämisen yksi suurimmista haasteista on tunnistaa, mikä tiedosta on oikeasti tärkeää. Varsinkin silloin, kun tietoa kerätään useista lähteistä ja sitä kertyy merkittäviä määriä.

Esimerkkinä kuntaan muuttava lapsiperhe

Esimerkkitapaukseksi valittiin kuntaan muuttava lapsiperhe. Aiheeseen liittyvää asiakastietoa selvitettiin eri järjestelmistä ja haastattelemalla kohderyhmälle palveluja tuottavia kaupungin toimijoita. Kootun aineiston ja yhteisen keskustelun pohjalta muodostui kuvaus nykytilasta sekä analyysi eri tahojen tarpeista, yhteinen ymmärrys tiedolla johtamisesta ja sen soveltamisesta kunnassa.

Haastattelujen pohjalta nousi esille tiedonsaantiin ja tiedon hyödyntämisen liittyviä kehityskohteita. Tiedolla johtamisen kehittäminen koetaan haasteena sen laajuuden vuoksi. Isossa organisaatiossa tieto helposti myös ”siiloutuu” organisaatiorajojen mukaan, eikä ole kaikkien käytössä. Aina ei myöskään tiedetä mitä tietoa tarvitaan ja mistä sen voisi saada.

Aineiston pohjalta kuvattiin tavoitetila, kuinka asiakastieto toimii arjessa päätöksenteon tukena. Tunnistettiin tärkeimmät toimenpiteet ja luotiin tiekartta tiedon hyödyntämiseen kaupungin toiminnassa siten, että jatkossa pystytään hyödyntämään asiakastietoa päätöksenteossa entistä paremmin. Tavoitteena on, että kuntalaisille kehitetään heidän tarpeisiinsa perustuvia palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tuotettuna, myös ennakoiden tulevia muutoksia. Tavoitteena on myös, että asiakkaan jo kerran antamaa tietoa hyödynnettäisiin, eikä hänen tarvitsisi syöttää niitä enää uudestaan. Esimerkkinä osoitetiedot, jotka ovat jo saatavissa väestötietojärjestelmästä.

Projekti toteutettiin yhteistyössä

Tiedolla johtamisen tiekartta -projektin toteuttivat Lahden kaupunki ja Asikkala yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa. Projekti on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa Asiantuntijatukea. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.

Lisätietoja:

Pasi Halme
pasi.halme@lahti.fi
p. 050 398 5992

Karoliina Liimatainen
karoliina.liimatainen@dvv.fi
p. 0295 535 222