Hyppää sisältöön

Lahti uudisti osallistamisen periaatteet

Osallisuusmalli kertoo, miten osallisuutta toteutetaan Lahden kaupungilla sekä mitä välineitä ja toimintamalleja on käytössä.

Lahden kaupunki uudisti osallisuus- ja lähidemokratiamalliaan. Osallisuusmalli vastaa kysymykseen, miksi kaupunki tarjoaa vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia asukkaille, yrityksille ja yhteisöille sekä kuinka toimintaa arvioidaan. Osallisuusmallissa on myös käytännön ohjeita ja yhteisiä linjauksia kaupungin henkilöstölle. Osallisuusmalli on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.11. lisäksi kaupunkitasoisesta lähidemokratiamallista, joka edistää asukas- ja paikallisdemokratiaa toimialueilla. Kesäkuussa 2021 perustettavat neljä kumppanuuspöytää toimivat pohjoisella, itäisellä, eteläisellä sekä keskusta-alueella.

Yhdessä teemme elinvoimaisempaa ja yhteisöllisempää Lahtea

Osallisuus on meidän jokaisen lahtelaisen ja Lahden kaupungin työntekijän voimavara. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin kehittämiseen. Kaupunki kutsuu asukkaat, yritykset ja yhteisöt rakentamaan kestävää kaupunkia, jossa yhteisöllisyys kukoistaa.

Osallisuuden tavoitteena on, että Lahdessa jokainen asukas ja toimija kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi. Tavoitteena on kestävä kaupunki, jossa hyvinvointi yhdistyy ympäristöstä huolehtimiseen.

lahti.fi/osallisuusmalli

 

”Kutsumme teidät kaupunkilaiset osallistumaan kaupungin kehittämiseen sekä vaikuttamaan asuinympäristöönne. Osallisuusmalli kertoo, kuinka kaupunkina haluamme toimia ja miten voit osallistua. Seuraa kaupungin tarjoamia osallistumismahdollisuuksia verkkosivuilla lahti.fi/osallistujavaikuta ja sosiaalisessa mediassa Lahden kaupungin profiileja. Osallisuus kuuluu kaikille.”

Osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen.