Hyppää sisältöön

Lahti vahvistaa lähidemokratiaa kumppanuuspöydillä

Lahden kaupunki perustaa neljä alueellista kumppanuuspöytää edistämään asukas- ja lähidemokratiaa.
kuvituskuva

Kumppanuuspöytiin kutsutaan kumppaneita kullakin alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä, oppilaitoksista, yrityksistä, seurakunnista ja asukkaista. Toiminnasta kiinnostuneille avataan myös mahdollisuus hakea jäsenyyttä.

Kumppanuuspöydät edistävät paikallista toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia

Kumppanuuspöydät tukevat perinteistä päätöksentekoa. Ne voivat esimerkiksi antaa lausuntoja omaa aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista, ottaa kantaa palveluiden toimivuuteen ja järjestää paikallisia asukastilaisuuksia. Kumppanuuspöydillä ei ole poliittista päätösvaltaa, mutta niitä voidaan osallistaa kaupungin ja alueellisten hankkeiden yhteiskehittämiseen. Kumppanuuspöydillä ei ole mahdollisuutta myöntää avustuksia yhteisöille, mutta ne voivat määrärahojensa puitteissa tukea yhteistoimintaa ja vireyttä toimialueellaan.

Kumppanuuspöydän toimikausi on kaksi vuotta. Mahdollisimman tasapuolisesti ja kattavasti valitussa kokoonpanossa on kymmenestä viiteentoista jäsentä ja varajäsentä, joista kaksi ovat oman alueensa toimintaan vapaaehtoisena hakeutuvia luottamushenkilöitä.

Kumppanuuspöydistä, niiden jäsenistä, tarkemmista tehtävistä ja toimivallasta päättää kesäkuussa 2021 toimintansa aloittava kaupunginhallitus.  Nastolan aluejohtokunta jatkaa 2021 toukokuun loppuun asti, minkä jälkeen sen korvaa kumppanuuspöytä-malli. Aluejohtokunnasta saatuja hyviä kokemuksia ja toimintatapoja hyödynnetään kumppanuuspöytien toiminnassa.