Hyppää sisältöön

Lahti valmistautuu alentamaan omistustaan Provinciassa

Lahden kaupunginhallitus aikoo kokouksessaan 25.9.2023 esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi omistajapoliittisena linjauksena Lahden kaupungin omistusosuuden alenemisen alle 50 prosentin Provincia Oy:ssa.

Provincia tuottaa ja järjestää kunnille, kuntayhtymille ja muille yhteisöille sekä yrityksille hallinto-, taloushallinto-, tietotekniikka-, kirjanpito-, palkkalaskenta- ja muita henkilöstöpalveluja. Yhtiön pääasiallisena toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja osakkeenomistajille.

Lahden kaupunki on Provincia Oy:n suurin osakkeenomistaja 57,42 %:n omistusosuudella (5742 osaketta). Yhtiöllä on Lahden kaupungin lisäksi 11 muuta Päijät-Hämeen ja sen lähialueen kunta- tai muuta julkista omistajaa, jotka ovat myös yhtiön asiakkaita. Provincia toimii omistajilleen hankintalain mukaisena sidosyksikkönä, jolloin se voi myydä palveluja omistajilleen ilman rajoituksia.

Valtioneuvosto on kirjannut hallitusohjelmaansa sidosyksikköyhtiöitä koskevan sääntelyn uudistamisen siten, että julkisella hankintayksiköllä tulee olla sidosyksikköyhtiöstä vähintään 10 prosentin omistus. Provincian uudet merkittävät omistaja-asiakkaat tarvitsevat riskienhallinnan näkökulmasta varmistuksen, että niillä on mahdollisuus tarvittaessa nostaa omistusosuuttaan lainsäädännön vaatimaan 10 prosenttiin.

Lahti varautuu myymään omistamistaan 5742 osakkeesta 1700 osaketta uusille osakkaille. Osakekauppa toteutetaan viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisella tasesubstanssiarvolla. Osakkeen tasesubstanssiarvo on 31.12.2022 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan 321,31 euroa per osake.

 

Provincian tavoitteena on kasvaa

Talous- ja palkkahallinnon palveluiden markkinoiden rakennemuutos on parhaillaan käynnissä ja Provincian kasvu julkisissa asiakkuuksissa on mahdollista ja ajankohtaista omistusratkaisuin juuri nyt.

”Provincian strategiana on kasvaa ja olemme nyt erittäin positiivisessa tilanteessa. Meillä on neuvottelun alla kaksi merkittävän kokoista toimijaa ja toivomme, että asia etenee suotuisasti päätöksentekoelimissä. Toteutuessaan nämä asiakkuudet tuovat merkittävän määrän lisää työpaikkoja Lahteen. Puhutaan noin 50 henkilön työmäärästä. Volyymin kasvaessa kustannustehokkuuden näkökulma on ilmeinen, mikä tuo tulevina vuosina säästöjä myös nykyasiakkaille”, toteaa toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalén Provincia Oy:stä.

Provincia on hakenut kasvua suurempien asiakkaiden segmentissä, jossa voidaan hyödyntää tehokkaasti yhtiön kilpailuttamia talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä. Provincian kevään 2023 varsinainen yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen 500 osakkeen suunnattuun antiin, mikä mahdollistaa uusien omistaja-asiakkaiden ottamisen yhtiöön.

Mahdollistaakseen Provincian omistaja- ja liiketoimintastrategian mukaisen kasvutavoitteen edistämisen ja uusien osakkaiden tulon yhtiöön, Lahti alentaa suunnitelmallisesti omistusosuuttaan, eikä Lahden kaupunki ole enää määräysvallassa yhtiössä. Lahti on jäämässä kuitenkin yhtiön merkittäväksi omistajaksi.

Lahden kaupunki olisi tämän järjestelyn toteutuessa noin 35 %:n omistusosuudella edelleen yhtiön suurin osakkeenomistaja.

 

Lisätietoja:

Mika Mäkinen, kaupunginjohtaja, p. 050 556 9815

Anna-Kaisa Packalén, toimitusjohtaja p. 050 353 2390

Esityslistaan