Hyppää sisältöön

Lahti yhdeksänneksi suurin kaupunki

Lahti on Suomen 9. suurin kaupunki. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Lahden väkiluku oli 119 984 vuoden 2020 lopussa.

Lahden väkiluku kasvoi viime vuoden aikana 161 henkilöllä (0,13 %). Koko maassa väkiluku kasvoi 1 801 henkilöllä (0,2 %) kokonaisväkiluvun noustessa 5 533 793 henkilöön vuoden 2020 lopussa.

Suurista kaupungeista väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana eniten Vantaalla (3 456 henk. 1,5 %), Helsingissä (3 085 henk. 0,5 %) , Espoossa (3 065 henk. 1,1 %) ja Tampereella (2 869 henk. 1,2 %). Väkiluku väheni vuoden 2020 aikana Kouvolassa  (-926 henk. -1,1 %) ja Porissa (-250 henk. -0,3 %).

Väestön ikärakenne

Vuoden 2020 lopussa koko maan väestöstä 0-14-vuotiaiden osuus oli 15,6 % (Lahdessa 14,3 %), 15-64-vuotiaiden osuus 61,7 % (Lahdessa 60,8 %)  ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 22,7 % (Lahdessa 24,9 %).

Vanhin väestön ikärakenne on Kouvolassa, Porissa ja Lahdessa, joissa 65 vuotta täyttäneiden osuus oli 24,9-28,6 %, kun Espoossa ja Vantaalla ikäluokan osuus oli noin 15 %.

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on suurin Espoossa (18,7 %), Oulussa (17,4 %) ja Vantaalla (17,2 %), pienin Turussa (12,6 %) ja Kouvolassa (13 %).

15-64-vuotiaiden osuus on korkein Helsingissä (68,3 %) ja Vantaalla (67,3 %), matalin Kouvolassa (58,4 %) ja Porissa (59,7 %)

Väestöllinen huoltosuhde ja vieraskielisten osuus

Väestöllinen huoltosuhde ilmoitetaan ei-työikäisten ja työikäisten määrien suhteena: kuinka monta ei-työikäistä kansalaista on kutakin 100 työikäistä kohti.

Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli vuonna 2020 61,9 ja Lahdessa 64,5. Korkein huoltosuhde on Kouvolassa (71,3 ja Porissa (67,5), matalin Helsingissä (46,5), Tampereella (48,2) ja Vantaalla (48,6).

Vieraskielisten osuus koko väestöstä oli vuonna 2020 7,8 % ja Lahdessa 7,5 %. Suurin vieraskielisten osuus on Vantaalla (21,6 %), Espoossa (19 %) ja Helsingissä (16,6 %), matalin Porissa, Kuopiossa, Kouvolassa ja Oulussa, 3,7 – 4,5 %.